Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

För att få finansiering behöver du följa våra allmänna villkor. Till exempel finns villkor om rapportering, projektavtal och vad som händer om du inte följer villkoren.

Du hittar alltid villkoren i beslutet om bidrag, och här på webben. Engelska versioner av dokumenten finns på den engelska versionen av den här sidan.

I ditt beslut finns ibland även särskilda villkor som lägger till, tar bort eller ändrar något i våra allmänna villkor. Därför är det viktigt att läsa de villkor som finns i beslutet.

Vinnovas allmänna villkor 2022, en projektpartVinnovas allmänna villkor 2022, flera projektparter

Hjälp att förstå och uppfylla villkoren

Vi vill gärna göra det enklare att förstå och uppfylla villkoren för vår finansiering. Därför har vi tagit fram anvisningar och guider för några av dem.

Blanketten Projektparts godkännande

Alla parter i projektet ska lämna in blanketten Projektparts godkännande, där ni åtar er att uppfylla våra villkor och genomföra projektet enligt er beskrivning i ansökan.

Blankett för Projektparts godkännande Guide till blanketten Projektparts godkännande (pdf)

Stödberättigande kostnader

Våra villkor beskriver vilka kostnader som vi kan täcka, det vill säga vilka kostnader som är stödberättigande. I vår anvisning förtydligar vi vilka kostnader det är, och hur ni beräknar och redovisar dem. Observera att detta är motsvarande dokument som fram till 31 december 2020 hette "Guide till stödberättigande kostnader" .

Anvisning till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader (pdf)

Vetenskaplig publicering

Enligt våra villkor ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång. I vår anvisning förtydligar vi vad detta innebär.

Anvisning för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Nyttjanderätt till resultat

I vår guide förtydligar vi vårt villkor om nyttjanderätt (licens).

Guide till Vinnovas villkor om nyttjanderätt (§7.2) (pdf)

Hjälp att skriva avtal i projektet

För projekt där mer än en organisation samarbetar finns villkoret att träffa ett projektavtal. Vår guide hjälper er att komma igång.

Avtalsguide (pdf)

Revisorsintyg 

Bidragsmottagare som får bidrag med tre miljoner kronor eller mer ska enligt våra allmänna villkor bifoga revisorsintyg i samband med slutrapporten.

Detta intyg ska utföras av en kvalificerad revisor men det finns undantag:

  • Är bidragsmottagaren en kommun, ett landsting eller en statlig myndighet kan revisorsintyget även utföras av en kommunal yrkesrevisor eller internrevisor. 
  • Är bidragsmottagaren ett universitet eller en högskola behövs inget revisorsintyg om inte annat framgår av beslutet eller särskilda villkor

Kostnader för revisorintyget kan tas upp i slutrapporten med upp till 30 000 kr även om fakturan inte kommit. 

Du måste använda vår mall och instruktion för revisorintyget.

Instruktion och mall för revisorintyg

Vi granskar projekt regelbundet

Varje år utför vi minst 50 fördjupade granskningar av våra bidragsprojekt. Rätten att granska ett projekt följer av våra allmänna villkor (se § 8.1, Allmänna villkor). Den gäller under projekttiden och i tio år efter sista utbetalning.

Vi kan välja att granska både pågående och avslutade projekt. Vilka projekt som väljs ut för att granskas görs både slumpvis och utifrån vad vi anser kan innebära hög risk.

Granskningen utförs av externa revisorer.

Om vi misstänker brott i projekt, polisanmäler vi.

Tidigare villkor

Ni ska alltid följa de villkor som gällde när ni fick beslutet om bidrag. De här villkoren gäller för de flesta av de projekt som vi beviljade finansiering före 1 januari 2021.

Vinnovas sllmänna villkor för bidra 2021, en projektpartVinnovas allmänna villkor för bidrag 2021, flera projektparterVinnovas allmänna villkor för bidrag 2020, en projektpart
Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2020, flera projektparterVinnovas allmänna villkor för bidrag 2019, en projektpart (pdf)Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019, flera projektparter (pdf)Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2018 (pdf)Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2017 (pdf)Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2016 (pdf)Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2015 (pdf)Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2014 (pdf)Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2013 (pdf)

Frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta den person som är ansvarig för ditt specifika erbjudande. Varje erbjudande har en utlysningsansvarig som står som kontaktperson på sidan om erbjudandet.

Senast uppdaterad 11 januari 2022

Sidansvarig: Anna Oback

Statistik för sidan