Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tio områden för en hållbar framtid

Komplexa utmaningar som välfärd, klimat och hälsa kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. På Vinnova arbetar vi inom tio områden som är viktiga för Sverige och våra möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle.

Det räcker inte med innovativa produkter och ny teknik för att ställa om mot en hållbar framtid. Det krävs innovation i alla led och i hela vårt sätt att arbeta, styra och samarbeta.

Det behövs tydlig riktning, långsiktiga satsningar och ett samspel mellan innovativa lösningar och den infrastruktur, regelverk och efterfrågan som krävs för att innovationerna ska göra skillnad.

Vinnova arbetar därför inom tio områden, där vi tar ett samlat grepp för att stimulera innovation i bred bemärkelse:

  • Vi mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål
  • Vi identifierar viktiga behov
  • Vi finansierar forskning och innovation som främjar utvecklingen

I arbetet involverar vi olika aktörer och en bredd av kompetenser. Hållbarhet, jämställdhet och internationell konkurrenskraft är prioriterade perspektiv inom alla områden.

Senast uppdaterad 10 september 2021

Statistik för sidan