Så främjar vi innovation

Här kommer du att hitta information om prioriterade områden som vi satsar särskilt inom för att stärka svensk konkurrenskraft och arbeta för en hållbar utveckling.

Vi utvecklar just nu den här delen av webbplatsen. För mer information om våra prioriterade områden, besök vår ordinarie webbplats.

Särskilda satsningar inom innovation (vinnova.se)