Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Programutvärdering av Fordonsstrategisk forskning och innovation

Bokomslag Programutvärdering av Fordonsstrategisk forskning och innovation
Utgiven
2020-januari
Serienummer
VR 2020:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Ramboll
ISBN
ISSN
1650-3104
Antal sidor
86

I denna rapport presenteras en utvärdering av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Utvärderingen fokuserar på FFI:s bidrag till fordonsindustrins konkurrenskraft samt programmets bidrag till säkrare och mer energieffektiva fordon med mindre utsläpp.

Vinnova har på uppdrag av FFI upphandlat Ramboll för att utvärdera programmet.

I utvärderingen har drygt 400 personer medverkat genom enkäter, fallstudier och intervjuer. Utvärderingen bygger också på forskningsöversikter för respektive målområde inom FFI, analys av programmets fördelning av projektmedel, bibliometrisk analys av programmets forskningseffekter samt Rambolls bearbetning av de enkäter som har skickats ut av deltagande myndigheter.

Utvärderingen genomfördes under perioden november 2018 till januari 2020.

Fakta om Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
FFI startade 2009 och syftar till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Inom programmet samfinansierar staten och fordonsindustrin problemdriven forskning i tidiga faser med fokus på klimat, miljö och trafiksäkerhet.

I FFI samverkar Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova som representanter för staten och Volvo Group, Volvo Cars, Scania samt Fordonskomponentgruppen som representanter för fordonsindustrin. FFI bygger vidare på tidigare fordonsforskningsprogram där staten och industrin har samverkat sedan början av 1990-talet.

Bilagor till utvärderingen

Senast uppdaterad 21 januari 2020

Statistik för sidan