Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grön kalcinering

Diarienummer
Koordinator Northvolt AB
Bidrag från Vinnova 2 212 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - augusti 2022
Status Pågående
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning
Ansökningsomgång Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin

Syfte och mål

Projektet hanterar utmaningen att övergå till fossilfri produktion av kritiska råvaror. Den svenska gruv- och metallindustrin anses vara en av de ledande inom produktion av råvaror med lågt miljöavtryck, dock vid pyrometallurgisk bearbetning av malm och mineraler vid förhöjda temperaturer (> 800 ° C), så är inte fallet. Projektets främsta mål är att bidra till energiförändringen till fossilfri genom att ersätta naturgas som används i värmebehandlingsprocesser med grön el eller eventuellt -väte.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är Northvolts initiativ för att uppfylla sin vision att tillverka världens grönaste batterier. Bearbetning av batteriråvaror innehåller flera steg med kalcinering vid hög temperatur. Ett framgångsrikt slutförande av detta projekt kommer att underlätta en betydande minskning av processrelaterade utsläpp. Det förväntas att genom att Northvolt ska vara förebild för implementering av grön kalcinering, kommer andra möjliga slutanvändare som också är engagerade i hållbarhet att söka grön kalcinering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan svensk akademi och industri som involverar Luleå tekniska universitet (LTU), Northvolt AB, Kanthal AB och Outotec Sweden AB. För att uppnå projektmålen kommer både experimentella och teoretiska undersökningar att användas i detta projekt. De experimentella arbetena fokuserar på kalcineringsprov i pilotskala och materialkarakterisering, medan de teoretiska undersökningarna involverar CFD-modellering av kalcineringen följt av tekno-ekonomisk analys av den gröna kalcineringsprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2022

Diarienummer 2020-04485

Statistik för sidan