Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Europeisk tillverkning av litiumjonbatterier för elfordon (ELION)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Biovetenskap och hälsa
Bidrag från Vinnova 499 995 kronor
Projektets löptid juli 2021 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Utlysning främja deltagandet i Horisont Europa
Ansökningsomgång Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021

Syfte och mål

RISE AB, Uppsala universitet, Graphmatech AB och Talga AB har byggt upp ett konsortium som tar upp Horizon Europe-utlysningen "HORIZON-CL5-2021-D2-01-04: Miljömässigt hållbara processtekniker som tillämpas på storskalig elektrod- och cellkomponenttillverkning för Li-jonbatterier" och har framgångsrikt lämnat in ett förslag med titeln "Eliminering av VOC" från batteritillverkning genom torr eller våt bearbetning (NOVOC). Konsortiet bestod av 17st parter och koordinerades av RISE.

Resultat och förväntade effekter

Starkt deltagande av svenska partners i NOVOC-konsortiet inklusive Uppsala universitet, Graphmatech, Talga och RISE kommer att stärka svensk position inom europeisk batteriforskning. Konsortiet bidrar också till Sustainable Development Goals (SDG) genom att påskynda kommersialiseringen av nya uppfinningar, stärka nätverket och främja grönare batteriproduktion i Europa.

Upplägg och genomförande

NOVOC-konsortiet koordineras av RISE AB och består av 17 partners. Själva förslaget var uppdelat i två delar (del A och del B). Del A beskriver den allmänna informationen om partnerna. Del B är totalt 45 sidor lång och uppdelad i spetskompetens, effekt och genomförande. Avsnittet för spetskompetens beskriver projektmål, metodik, genusdimension och öppen vetenskapspraxis etc. Effektavsnittet beskriver förväntade resultat, output, resultat, kommunikationsåtgärder, utnyttjande etc. Implementeringsavsnittet beskriver detaljerna i genomförandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2021

Diarienummer 2021-03188

Statistik för sidan