Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EU-initiativ för klimatneutrala städer

Publicerad: 10 december 2021

EU söker städer som är intresserade av att medverka i uppdraget 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030 – av och för medborgarna.

Genom uppdraget klimatneutrala och smarta städer ska 100 europeiska städer stödjas, främjas och visas upp under deras omställning till klimatneutralitet till år 2030. Städerna som tar sig an uppdraget får skriva på ett klimatstadskontrakt.

Syftet är också att dessa städer ska vara experiment- och innovationsnav för att alla städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2050.

Initiativet innebär en möjlighet för EU, medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter, den privata sektorn och medborgarna att skapa ett nytt och innovativt partnerskap som kan visa vägen för klimatomställningen i världen.

Satsningen har en koppling till det svenska arbetet med klimatkontrakt för städer, som Vinnova är involverade genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Städer som vill delta kan anmäla sitt intresse fram till 31 januari.

Senast uppdaterad 10 december 2021

Statistik för sidan