Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA – samarbete för industriell forskning och utveckling

EUREKA är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Vinnova är nationell kontaktmyndighet för EUREKA i Sverige. Vår roll är att erbjuda information och möjlighet att söka finansiering för svenska deltagare i EUREKA projekt.

Vad är EUREKA?

EUREKA är ett företagsdrivet program, vilket innebär att företagens och användarnas behov avgör vilka projekt som utförs. I projekten samarbetar små och stora företag, forskningsinstitut, universitet och andra relevanta aktörer från minst två medlemsländer. Nätverket har idag 45 deltagarländer. Tyngdpunkten ligger i Europa men även Sydkorea, Kanada, Sydafrika, Chile och Argentina deltar.

EUREKA finansierar projekt genom tre delprogram:

  • Eurostars – ett program för forskande små och medelstora företag
  • Eureka-kluster – finansierar internationellt industriellt samarbete.  
  • Nätverksprojekt – Företagsdrivna internationella forsknings- och utvecklingsprojekt nära marknaden. Används främst i bilaterala och multilaterala utlysningar med vissa länder.

Finansiering av projekt sker via de nationella myndigheter som är medlemmar i EUREKA.

Vem kan delta?

EUREKA vänder sig främst till företag med egen forskning och utveckling men är också öppet för deltagande från forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor. För mer information, se de olika programmens regler för deltagande.

Vinnovas roll

Vinnova är nationell kontaktmyndighet för EUREKA i Sverige och finansierar och administrerar bidrag till svenska aktörer. Vinnova avsätter runt 200 miljoner kronor per år för EUREKA-samarbetet.

EUREKA:s egen webbplats

På EUREKA:s webbplats kan du läsa mer om programmen, se öppna utlysningar och hitta allt du behöver veta för att kunna göra en korrekt ansökan.

EUREKA:s webbplats

 

Sök finansiering

Kontakt

Peter Lindberg

NPC för Eureka (Nationell projektkoordinator)

+46 8 473 31 93

Jessica Svennebring

Områdesledare Digital omställning

+46 8 473 31 34

Annie Lindmark

Programledare för Eurostars

+46 8 473 30 95

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Statistik för sidan