Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Europeiskt samarbete inom forskning

Cost (European Cooperation in Science and Technology) finansierar nätverkande för forskare inom teknik, samhällsvetenskap och medicin. Genom att främja nätverkande mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut vill Cost bidra till att forskningsresurser används mer effektivt.

Detta är Cost

Cost är ett deltagardrivet nätverk för att sprida de senaste forskningsrönen och skapa nya nätverk. Ett särskilt fokus läggs på nätverkande med unga forskare och forskargrupper i nya vetenskaps- och teknikområden.

Deltagarna själva bestämmer i vilka nätverk de vill arbeta, och mot vilket mål. Tillsammans utgör de en så kallad Cost-aktion.

Finansiering inom Cost

Cost finansierar koordinering av nätverksaktiviteter som till exempel möteskostnader, sekreterartjänster för koordinering, bidrag till unga forskares korta forskningsvistelser hos andra forskargrupper inom aktionen, samt bidrag till spridning av forskningsresultat. Deltagarna behöver ha finansieringen för sin egen forskning säkrad innan projektstart.

Varje år startar ett sextiotal nya nätverksprojekt, med en löptid på fyra år. Ansökningar kan göras under hela året men behandlas och utvärderas två gånger per år. Aktörer och forskargrupper från hela världen kan delta.

Costs uppbyggnad

Fyra grundläggande principer styr Cost

  • Alla medlemsländer kan föreslå Costaktioner. Om minst fem medlemsländer visar intresse för förslaget genomförs det.
  • Deltagande i Costaktionerna är frivilligt och inbegriper alltså bara de länder som är intresserade.
  • Forskningen finansieras nationellt, EU-kommissionen ger endast bidrag till koordinering av projekten.
  • Costaktionerna syftar till att koordinera nationell forskning på ett europeiskt plan. Varje aktion administreras av en styrkommitté.

Besök Costs webbplats

På Costs egen webbplats finns all information om parter, finansiering, finansierade projekt och aktuella utlysningar.

Besök Costs webbplats.

Vinnovas roll

Vinnova samordnar det svenska Costdeltagandet och har en COST National Coordinator, CNC, som representerar Sverige i CSO.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta oss på cost@vinnova.se.

Anna-Carin Ramsten

Handläggare

+46 8 473 30 78

Sanna Sjöblom

Policy officer

+46 8 473 32 81

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan