Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ta steget ut i världen med hjälp av oss

Oavsett om du som aktör vill utöka din internationella verksamhet eller om du vill ta ett första steg ut internationellt är Vinnova en möjlighet. Vi kan erbjuda nätverk, kunskap och möjlighet till finansiering till såväl stora som små företag, startups, akademi och offentlig sektor.

Med internationellt samarbete skapar vi fler och bättre affärsmöjligheter, stärker forskning och utbildning, stödjer innovationsprocesser och attraherar investeringar och kompetens till både Sverige och samarbetsländer. 

Vi kopplar bland annat ihop företag och organisationer i Sverige med aktörer i andra länder och främjar internationella samarbeten inom forskning och innovation. Vi gör det genom att identifiera, mobilisera och finansiera aktiviteter inom prioriterade områden.

Identifiera

Vi identifierar områden där vi behöver stärka innovationsförmågan för att nå Agenda 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer, till exempel andra myndigheter och Business Sweden.

Mobilisera

Vi öppnar dörrar genom att få rätt aktörer att hitta till varandra och sprida kunskapen om svenska innovationsmöjligheter. Vi initierar samverkan mellan aktörer genom att arrangera och delta i event, möten och besök, både stora och små. Vi har också permanenta kontor i Israel, Bryssel och USA som fungerar som hubbar för många av våra satsningar. Vi är smörjmedlet som får det internationella innovationsmaskineriet att fungera med mindre friktion.

Finansiera

Vi finansierar internationella innovationssatsningar genom våra utlysningar. Aktuella erbjudanden om finansiering hittar du på vår sida Hitta finansiering.

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Sidansvarig: Kim Silvasti

Statistik för sidan