Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbäddar i Sverige

Här listar vi testbäddar i Sverige som är öppna för att testa idéer och prototyper. Listan uppdateras löpande.

Här finns landets testbäddar

Här hittar du en översikt över Sveriges testbäddar indelade på verksamhetsområde. Listan kan alltid bli längre – kontakta oss om du tycker att någon testbädd saknas så tar vi ställning till om den platsar i vår sammanställning.

 • Testbäddar för digitalisering inom lärande, spel, it-säkerhet m.m

  Testbäddar för digitalisering inom lärande, spel, it-säkerhet m.m

  3D additiv tillverkning

  Vi forskar kring nya material och tillämpningar av 3D-bioprinting inom bland annat cancerforskning. Vi driver projekten i samverkan med medicinska och kliniska forskargrupper och industri.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  CRATE 

  CRATE är en övnings- och träningsanläggning för att under realistiska förhållanden träna försvar av IT-system. Förutom vid träning och övning används CRATE även för forskningsprojekt samt för test och försök. 

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö. 

  Data Factory vid AI Sweden

  En nationell testbädd där företag, forskningsinstitut och offentliga aktörer kan genomföra pilotprojekt inom AI och infrastruktur för AI för att minska risker och öka säkerheten kring egna investeringar i lösningar för lagring och beräkning.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö

  EMC - Testbädd för störningstålighet av elektronik och trådlös kommunikationsteknik

  Testbädden används för forskning, tester, utvärdering och demonstration av elektronisk störningstålighet och ny kommunikationsteknik.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Gamecubator

  Testbäddens syfte är att i en kreativ miljö skapa tillväxt inom spelutveckling och gamification för nya och befintliga företag med hjälp av rätt coaching, infrastruktur och verktyg.

  Verklig miljö. 

  iDAG

  Lapplands Gymnasium – Sveriges (till ytan) största gymnasieskola – bygger och driver en testbäddsmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas via partnerskap och smarta, inkluderande och transparenta innovationssystem, s.k. living labs.

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

  Läraktiv

  Testbädden syftar till att stödja lärare till bästa möjliga pedagogik med digitala verktyg och innehåll. Vi testar, utvecklar och introducerar arbetsmetoder och verktyg för ett aktivt lärande.

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

  Makerskola

  Det övergripande syftet är att bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material.

  Verklig miljö. 

  SICS ICE

  SICS ICE är ett datacenter för experimentell forskning och innovation, i Luleå. Det är en test- och demoanläggning för att öka och förstärka kompetensen och innovationskraften i Sverige på big data- och molnområdet, initierad av SICS North Swedish ICT och Luleå tekniska universitet.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö. 

  Visualiseringsbordet

  Testbäddens syfte är att utforska och demonstrera möjligheter att visualisera och interagera med 3D dataset baserat på stora multi-touch skärmar. Primära användningsområden är lärande, kommunikation och upplevelser, och beslutsfattande. 

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

 • Testbäddar inom energi, miljö och bioekonomi. 

  Testbäddar inom energi, miljö och bioekonomi. 

  Biobränsletekniskt centrum (BTC)

  Biobränsletekniskt Centrum (BTC) är en öppen testbädd för forskning, utveckling, innovation och demonstration av processer för förädling och omvandling av biomassa.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Biorefinery Demo Plant

  Levererar uppdrag till företag, institut och akademi, både nationellt och internationellt, och erbjuder uppskalning och verifiering av FoU från lab- och pilotskala, generering av underlag till design och kostnadskalkyler för fullskaleanläggningar och produktion av stora mängder material för kommersiella tester eller ytterligare processer.

  Simulerad miljö. 

  DuraPulp - Verifiering och Validering (DPW)

  Testbäddens syfte är att validera och verifiera processkonceptet våtformning av DuraPulp produkter.

  Simulerad miljö.

  Fossilfria laminat - FFLAM

  En öppen testmiljö för att ersätta fossilbaserade plast- och aluminiumlaminat med biobaserade och/eller biologiskt nedbrytbara alternativ i livsmedelsförpackningar. Förpackningsaktörer kan testa olika typer av alternativ i pilotskala på tre olika platser: UMV Coating Systems i Säffle, Brobygrafiska i Sunne och RISE Bioeconomy i Stockholm.

  Verklig miljö, laboratoriemiljö och simulerad miljö

  Future Eco

  Future Eco har genom varje ägarföretag med samarbetspartners en rad intressanta projektidéer, kund- och samverkanskontakter som vi vidareutvecklar genom att bygga upp nära fullskaliga demonstrations- och testanläggningar samt genomföra fullskaliga pilotprojekt tillsammans med kunder.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Green Cleaning

  Green Cleaning ska stödja och driva på både utveckling och användning av ny miljöteknik och miljösmart förfarande vid rengöring och desinfektion inom livsmedelsindustrin. Green Cleanings huvuddelar är tester, verifiering och validering av produkter, tjänster och processer; kompletterat med utbildning, certifiering och nätverkande.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Hammarby Sjöstadsverk för morgondagens vattenrening 

  Drivs i samarbetet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH.

  Högspänningslaboratorium

  Labbet är en resurs för att i första hand tillhandahålla spårbarhet på högspänningsmätteknik. Detta innebär att miljön kan utnyttjas för alla typer av utvecklingstest och demonstrationer där högspänd AC eller DC-miljö krävs. Vidare så har labbet unika mättekniska resurser tillgängliga för förtag eller institutioner som vill utnyttja miljön.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  IVL Svenska Miljöinstitutet AB

  IVL utvecklar nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

  Laboratoriemiljö

  Klimatsimulering

  I miljön simuleras olika klimat som produkter eller komponenter kan tänkas utsättas för, i syfte att prova funktion och hållbarhet i olika klimatiska miljöer.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Koldioxidkrediter från skogen

  Testbäddens syfte är att utveckla handel med klimatnytta från skogen i Sverige.

  Verklig miljö.

  LignoCity

  En öppen testmiljö för att demonstrera och utveckla hållbara processer och produkter med lignin som råvara. Testbädden finns i Bäckhammar och bygger på teknik som separerar lignin från massabruk, men öppnar även upp för utveckling av alternativ teknik. LignoCity ger tillgång till en storskalig produktion av lignin samt instrument, verkstäder, miljöer och anläggningar som kan behövas för att förverkliga en första produkt eller industriprocess.

  Verklig miljö, laboratoriemiljö och simulerad miljö

  Mobil pilotanläggning för biogasförsök

  Syftet är att möjliggöra "provkörning" av tilltänkta process- och hårdvaruförändringar vid storskalig biogasproduktion utan att behöva riskera produktionsproblem i produktionsanläggningen. Den mobila pilotanläggning transporteras till kundanläggningen och kopplas till denna. 

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

  Robust elektronik

  Miljön ska vara den självklara vetenskapliga och tekniska partnern för miljötålighet och tillförlitlighet för elektronik inom relevanta branscher i Norden. Vi ska även vara kända som kompetenta projektledare och koordinatorer inom området.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  SP Energy Technology Center

  Genomför forskning och tillhandahåller tjänster till akademi, samhälle och industri. Fokusområde för forskningen vid SP ETC är termokemiska omvandlingsprocesser och de tjänster som erbjuds kopplar mot förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik. 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  SP Processums Algpilot

  Testbäddens syfte är att odla alger på restströmmar och avfall för att producera biomassa som i sin tur kan användas som råvara för bioenergi och bioraffinaderiprodukter.

  Laboratoriemiljö. 

  STRI

  Testbäddens syfte är att utföra oberoende högspänningsprovning.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Testbädd – Energiförsörjning för modern gruvbrytning ur ett miljö- och energiperspektiv

  Syftet är att se och testa, i verklig miljö, hur man kan minimera behovet av energi och utbyggnad av elinfrastruktur för gruvnäringen.

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

  Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling

  Testbäddens syfte och funktion är att samordna kompetens, utrustning och andra resurser som behövs för att stödja nya innovationer inom solenergiområdet och att göra dessa resurser tillgängliga för alla delar av värdekedjan där vi ser ett behov. 

  Laboratoriemiljö och verklig miljö. 

  Testbädd Storsudret

  För en hållbar vattenförsörjning. Drivs i ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Region Gotland, SGU, ENWA, Monsson Energy, Uppsala Universitet, Forum Östersjön med flera. 

  The Wood Region

  The Wood Region är en öppen testbädd i Sysslebäck där innovatörer och företag kan skapa produkter och prototyper genom additiv tillverkning med biokomposit. Här jobbar personal som är kunnig på material och process och lokalerna är utrustade med olika 3D-skrivare som kan skapa all världens former, från det lilla till det stora. Biokomposit är en blandning av bioplast och träfiber som är stark och miljövänlig. Materialet kommer från förnybara råvaror och kan ersätta material som fossilbaserad plast och metall.

  Verklig miljö

  Torkpilot

  Torkkapacitet för att med olika metoder torka olika typer av råvaror och biomassor.

  Simulerad miljö. 

 • Testbäddar inom vård, hälsa och life science. 

  Testbäddar inom vård, hälsa och life science. 

  Dala Sports Academy

  Test och verifiering för innovation inom idrott och hälsa.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Experio Lab

  Experio Lab är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation inom Landstinget i Värmland, som involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

  Verklig miljö. 

  Famnas Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg

  Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg är ett innovationsstöd för idéburna vård- och omsorgsaktörer och samarbetspartner som stödjer utvecklingen av användardrivna innovationer i vårdens och omsorgens vardag.

  Verklig miljö. 

  Futurumkliniken, nationell testbädd för framtidens tandvård

  Futurumkliniken är testbädden där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvårdsklinik.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Karolinskas Testbädd för Telemedicin

  Stöd och metodik för sjukhusets utveckling och införande av telemedicinska lösningar och stöd och metodik till andra trippel helixsamarbeten på sjukhuset. Även metodik och tillgång till klinisk personal för företag inom framför allt medicinteknik.

  Verklig miljö.

  MISTEL

  Öppen för innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, med eller utan behov av omsorg, samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Nationella testbädden för innovativ strålterapi

  Testbädden erbjuder en ingång till samordnade studier i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus. Vi välkomnar innovatörer från näringsliv, sjukvård eller forskning med sikte på nationell eller internationell marknad.

  Verklig miljö. 

  Nordic Medtest

  Ett oberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer av it kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa it-tjänster i vård och omsorg.

  Simulerad miljö.

  Testbed för äldreomsorgen

  Testbädden utvecklar och testar nya idéer och lösningar som kan bidra till att öka kvaliteten i vård och omsorg samt stärka den upplevda säkerheten och tryggheten i det egna hemmet (ordinärt boende). Idéerna och lösningarna ska svara mot behov hos kvinnor och män som är 65 år och äldre.

  Verklig miljö.

  Testbädd Innovation Akademiska

  Testbädden syfte är att förse sjukvården med innovativa lösningar genom att korta tiden från idé till innovation.

  Verklig miljö.

  Testbädd LIÖ

  Testbäddens syfte är att i samverkan med vårdgivare, industri, akademi och medborgare test, utveckla och validera innovationer inom hälso- och sjukvård.

  Simulerad miljö och verklig miljö.

  Testbädd Personcentrerad vård

  Testbäddens syfte är att vara en naturlig ingång till test av egna produkter, tjänster och metoder. Testidéer granskas och vägleds enligt en framtagen gemensam modell, utvärdering sker samlat efter gemfört test utifrån gemensamma kriterier.

  Verklig miljö.

  Testbädd Smarta äldre

  Smarta äldre arbetar för smarta tekniska lösningar som möjliggör för äldre att bo kvar längre i hemmiljö med bibehållen självständighet och integritet. Parter för detta är Örebro kommun, Region Örebro län, Örebroregionen Sicence Park och Örebro universitet.

  Verklig miljö.

  Testmiljö Halland

  Vi erbjuder en möjlighet att på ett strukturerat sätt testa produkter, tjänster eller arbetssätt i verksamheter inom kommunal eller regional vård- och omsorg. Testerna sker på ett metodiskt och säkert sätt tillsammans med faktiska användare och i verkliga miljöer.

  Verklig miljö.

  Testmiljö Norrköping

  Syftet är att bygga en struktur för tester och etablera bostadsområdena Vilbergen och Såpkullen i Norrköping som en testmiljö som främjar äldres självständighet och kvarboende.

  Verklig miljö.

 • Testbäddar inom industri, produktion och materialutveckling. 

  Testbäddar inom industri, produktion och materialutveckling. 

   
  Acreo Fiberlab

  Acreo Fiberlab är en miljö för att skapa nya eller förbättrade processer och produkter inom fiberoptik. Vi har fokus på producerbarhet och funktion genom alla utvecklingsfaser. Kärnan i vår ToD-miljö är ett renrum för utveckling av optisk specialfiber. Kring renrummet finns resurser för forskning, utveckling och småskalig produktion av optiska fibrer, komponenter och system.

  Laboratoriemiljö. 

  Acreo QLA - Electrum lab

  Renrumsmiljö med inriktning mot halvledarprocessning som drivs gemensamt med KTH inom ramen för Myfab. Acreo driver ett eget lab.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Aerosolkammare

  Sluten kammare med filtrerad tilluft som möjliggör en väl kontrollerad luftmiljö i vilken kända aerosoler sedan kan spridas i syfte att testa detektorer för kemiska och biologiska aerosoler.

  Simulerad miljö. 

  Analytisk Processövervakning

  Testbäddens syfte är att skapa förbättrad process analys, övervaknings- och styrningsmöjligheter för tillverkande industri.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Bearbetningscentrum i Borlänge (BBC)

  Testbäddens syfte är att ge förutsättningar för materialteknik med fokus på ytanalys och bearbetning. 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Beständighet för material och produkter

  Testbäddens syfte är att utvärdera livslängd och beständighet av material och produkter mot kemiska (salter, gaser, kemikalier) och klimatiska (sol, värme, fukt) miljöfaktorer.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  CLUK

  Testbäddens syfte är att stötta livsmedelsföretag i deras utveckling av produkter och processer genom rådgivning och praktiska försök i pilotplantskala. 

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  FEX pilot paper making facility

  Process- och produktutveckling inom fiberhantering och papperstillverkning, konceptutveckling, test och uppskalning.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Fältstationer för korrosivitet

  Testbäddens syfte är att exponera prover i naturlig miljö för att utvärdera korrosivitet, livslängd och jämförelser mellan olika material, materialkombinationer och korrosionsskydd.

  Simulerad miljö och verklig miljö.

  Förpackning och produkttestcenter

  Test och utveckling av transportförpackningar. Ackrediterad miljötålighetstest av produkter. Forskning kring wellpappförpackningar samt test av nya material med bas i skogsråvaran. 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Human Product Interaction

  Human Product Interaction är en testmiljö för konsumentacceptans av produkter och material från fiberbaserad råvara.

  Simulerad miljö

  Innventia, datterselskap i Norge (PFI)

  Testbäddens syfte är forskning och utveckling inom lignocellulosa. 

  Laboratoriemiljö. 

  Innventia mälderiet

  Pilotanläggning för mäldberedning av pappersmassa. Den består av massakar, kvarnar, silar, hydrocykloner och pumpar som kan kopplas ihop med slangar till önskade system.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Intertek Sverige

  Testmiljöer som primärt är avsedda för elektriska produkter, men även för till exempel livsmedel eller jord- och skogsbruksprodukter.

  Laboratoriemiljö. 

  Isotoplaboratoriet 

  Labratoriet är licensierat av Strålsäkerhetsmyndigheten för hantering av radioaktiva källor och kan användas vid hantering av öppna strålkällor med alfa-, beta- och gammastrålande nuklider.

  Laboratoriemiljö. 

  Komponenter och stora konstruktioner

  Utgöra en resurs för industri och samhälle genom att tillhandahålla en resurser för analys av säkerhet, funktion och tillförlitlighet utgående från mekaniska egenskaper.

  Laboratoriemiljö. 

  Ligninseparation lab & pilotskala

  En utrustnings- och kompetenspark för att separera lignin från svartlut och skräddarsy ligninets egenskaper med tanke på användning i olika applikationer. Utrustning i lab- och pilotskala för att fälla lignin och separera genom filtrering i kammarpressfilter. 

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Lignoboost demo

  En fabriksmiljö skapad med syftet att demonstrera LignoBoost-processen och ta fram stora mängder LignoBoost-lignin för utveckling av applikationer. 

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Lilla Gåra utomhusmätplats

  Mätplats för kvalificerade elektromagnetiska mätningar med kapacitet att inmäta allt från små till mycket stora objekt. Mätplatsen är främst avsedd för radar- och antennmätningar.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Massaproduktion

  Demonstrerar och utvecklar massaprocesser för tillverkning av material som används både för papper men även till andra produkter såsom bland annat textilfibrer. 

  Laboratoriemiljö. 

  Materialåtervinning av plast

  Testbäddens syfte är att praktiskt dels kunna testa olika tekniker för att uppgradera återvunnet material och dels pröva återvunnen plastråvara i olika tillverkningsprocesser. Dessutom kopplat till en omfattande analysverksamhet (kemisk, mekanisk, rheologisk etc). 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  MAX IV-laboratoriet

  Världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och svenskt nationellt laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus.

  Laboratoriemiljö. 

  Mikrovågs- och infrarödbakning

  Demonstration anläggning för utvärdering av mikrovågs och infraröd bakning. Företag kan utvärdera mjölighet med teknik från energisynpunkter och produktegenskaper.

  Laboratoriemiljö. 

  Nanocellulosa pilot inkl. transporterbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa

  Syftet med test- och demomiljön är att möjliggöra forskning och utveckling i industriellt relevant skala samt möjlighet att möjliggöra utvärdering av kritisk processutrustning. Den transporterbara demonstrationsfabriken riktar sig specifikt mot pappers- och massaindustrin. 

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

  Otiklaboratorier

  På FOI finns det tillgång till ett stort utbud av optikutrustning och mätmöjligheter. För fältmätningar finns en stor trailer med möjlighet att utföra mätningar på plats. Hos oss kan ni genomföra radiometrisk kalibrering av passiva optiska bildalstrande sensorer i alla spektralområden, från visuella våglängder till termiskt infraröda våglängder. Till laboratorierna hör också mjukvara för prestandaberäkningar och modellering av fysiska genomen relaterade till optroniksystem och motsvarande komponenter.

  Laboratoriemiljö och verklig miljö. 

  PEA Manufacturing

  Printed Electonics Arena Manufacturing, PEA-Manufacturing är en testmiljö för utveckling och småskalig produktion av Tryckt Elektronik som drivs av forskningsinstitutet Acreo. Testmiljön är öppen för alla typer av organisationer och företag som vill prova Tryckt Elektronik i sina produkter eller processer. 

  Laboratoriemiljö. 

  Processteknik inom kemisk syntes etc 

  Teknikplattform för kemiska synteser och processer i laborativ- till pilotskala. 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Prodelox AB

  Testbäddens syfte är produktutveckling. 

  Laboratoriemiljö och verklig miljö. 

  Produktionstekniskt Centrum

  Testbäddens syfte är att fungera som en forsknings- och utvecklingsenhet för företag inom metallindustrin.

  Simulerad miljö. 

  Svensk lignin-baserad kolfiber

  Testbäddens syfte är att skapa en infrastruktur med avancerad utrustning så att kunder kan komma och utvärdera sitt startmaterial tillsammans med våra experter alternativt så kan slutproduktanvändare utvärdera olika ligninmaterial. 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Swerea IVFs produkt- och processutvecklingslabb

  Testbäddens syfter är att ta fram prototyper till nya produkter i ett brett antal material (metaller, keramer, polymerer, textilier), och utveckla nya processer för tillverkning av produkter. 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö. 

  Swerea MEFOS AB

  Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning, bearbetning, användning och återvinning av metaller. Här finns unik storskalig försöksutrustning och en förmåga att genomföra mycket stora forsknings- och demonstrationsprojekt.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö. 

  Swerea SWECAST T&D-gjuteri

  T&D-gjuteriets huvudsyfte är att ge möjlighet till forskning och utveckling i labskala av gjutna material och produkter. Dessutom ges möjlighet till olika utbildningssatsningar inom området.

  Simulerad miljö och verklig miljö.

  Spektral materialkarakterisering

  Vi har stor erfarenhet av optisk karakterisering av olika typer av material. Förutom bulkmaterial och beläggningar kan vi mäta på pulver och vätskor. Ytegenskaper som spektral reflektion, eller transmission, från ultraviolett (UV) till långt ut i det infraröda (IR) våglängdsområdet, kan mätas med spektrometrar som är utrustade med olika tillbehör. Vi har även ett omfattande referensbibliotek med spektrum för materialidentifiering.

  Laboratoriemiljö

  Spinnpilot från träd till viskostråd

  Testbäddens syfte är att möjliggöra forskning och utveckling i relevant skala som stöd till industrin för nya innovativa processer och produkter.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Säkra och skyddande produkter

  Testbäddens syfter är att erbjuda tjänster som bidrar till utveckling och innovation inom området.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Testanläggning för tillverkningsprocesser av nya stål och andra metalliska legeringar

  Försök i labbskala gör det möjligt att utföra realistiska tester för att kartlägga kopplingen egenskaper-kemisk sammansättning-process vid utveckling av nya legeringar. Detta gör det möjligt att drastiskt minska antalet kostsamma försök i pilot- och fullskala inom produkt- och processutveckling.

  Laboratoriemiljö

  Testbädd för tillförlitlighet och livslängd

  Prediktering av produkter och konstruktioners mekaniska livslängd och driftsäkerhet i förhållande till verklig belastningsmiljö. Osäkerhetsanalyser genomförs så att risker kan vägas mot kostnader och miljöpåverkan.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö. 

  Testbädd för transparenta funktioner

  Syftet är att stödja industrin med avancerad glaskunskap, glass utveckling och innovationer. I testbädden finns omfattande utrustning för att utveckla och analysera glas. Användarna kommer från råvaruleverantörer, tillverkare, bearbetare, de som kombinerar material, användare och återvinnare. 

  Laboratoriemiljö

  Testbädd för ytbehandling och fogning av komposit och multimaterial

  Projektet syftar till att bygga upp en fungerande, öppen och neutral plattform för att generera nya miljöanpassade och innovativa produkter, processer och tjänster inom ytbehandling och fogning av komposit och multimaterial.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Testbäddar för livslängdsbedömning av biobaserade material

  I detta pilotprojekt var fokus att vidareutveckla SPs testbäddar för beständighetsprovning av träprodukter till att även omfatta provningen av andra biobaserade byggnadsmaterial. Genom att erbjuda en marknadsnära verktyg för provning av materialegenskaper hoppas SP kunna öka marknadspotentialen för biobaserade byggprodukter.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö. 

  The Svedberg-laboratoriet (TSL)

  Testbäddens syfter är att testa elektroniks tålighet mot fel orsakade av atmosfärisk strålning genom att bestråla den med proton och neutronstrålar.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  ToD cellulosa/textil

  Testbäddens syfte är att testa upplösning och regenerering av cellulosa och textil. 

  Laboratoriemiljö

  ToD för provning, verifiering och utveckling av flödesmätare

  SPs Flödeslabb är en central resurs för att testa och utvärdera olika typer av flödesmätare. Testbädden nyttjas av såväl instrumentköpare som innovatörerer och tillverkare samt är även en resurs för forskningsprojekt. Dessutom används laboratoriet i samband med kurser, för fortbildning av mättekniker inom industrin.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  ToD Kompositteknologi

  Testbädden för kompositteknologi har för syfte att etablera en komplett testbädd för utveckling av kompositkomponenter för snabbare introduktion av nya kompositlösningar i industrin.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  ToD kontinuerlig processdesign

  Processutveckling av kontinuerliga, kemiska processer, kund demonstrationer och anpassningar av processer för industriella behov. 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Torrefieringspilot

  Testbäddens syfte är utveckling av torrefieringsteknik och test av olika råvaror och produktion av material för försök med torrefierade produkten.

  Simulerad miljö. 

  Ved- och fiberkaraktärisering

  Karaktärisering av olika vedslags egenskaper som fiberdimensioner, denstitet, microfibrillvinkel, vedsytvhet och kemi. I labbet finns också sen en tid tillbaka en NIR-skanner för avbildande spektrometri, används på ved men även papper, karting, plåt, m.m.

  Laboratoriemiljö.

  Värmning och bearbetningsteknik

  Bearbetningsteknisk utrustning för smältning, värmning, plåt-, band och stångvalsning, smidning, slipning och riktning.

  Simulerad miljö. 

 • Testbäddar inom bostäder, samhällsbyggnad och digitalisering. 

  Testbäddar inom bostäder, samhällsbyggnad och digitalisering. 

  Testbädd Barkarbystaden

  Barkarby Science driver utvecklingen av den smarta staden och utgör kopplingen mellan näringsliv, behovsägare, offentlig sektor, akademin och invånarna. Testbädden skapar värde genom att vara en tom Canvas - en helt ny stad som ska byggas. 1 000 nya bostäder ska byggas per år fram till 2032. Testbädden ligger i Stockholms utkant och har nära till kommunikationer. Det finns invånare att testa med och för.

  Verklig miljö

  Bostadsprototyp 1.0

  Inspiration för innovativ tillväxt i trähus- och planglasbranschen i Sverige.

  Verklig miljö.

  Botnia Living Lab

  Botnia Living Lab är är LTU:s öppna innovationsmiljö för användarcentrerad forskning, design och innovation av nya IKT-baserade produkter och tjänster.

  Verklig miljö.

  Brand & Säkerhet 

  En virtuell testbädd med fokus på beräkningar och simulering inom brandområdet.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Brandhall

  Möjliggöra teknisk utveckling, forskning/innovation och test av släcksystem för byggnader/fordon/fartyg/tunnlar och andra utrymmen, utveckla räddningsinsatser samt studera realistiska brandförlopp under kontrollerade betingelser. 

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Byggdelar fukt/värme 

  T&D byggdelar fukt/värme bidrar till byggsektorns och byggsektorns leverantörers möjligt att testa, verifiera och utveckla sina produkter och system så att de bidrar till kvalitetssäkrade byggnader. Testmiljön finns i laboratorium och vissa delar är även mobila för att kunna användas i byggnader under uppförande eller i byggnader som är färdigställda.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Centrum för Hälsa och Byggande, KTH

  Fullskalelabb med två kompletta lägenheter för livslångt boende, separat kontrollrum, CCTV och ljudupptagning.

  Simulerad miljö. 

  Ekofritt rum, akustik

  Testbäddens syfte är att möjliggöra forskning på akustiska egenskaper hos sensorer och ljudkällor där inverkan av miljö har stor betydelse. Exempel är kalibrering, egenbrus, känslighet, riktningsverkan, signalbehandling etc.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  ElectriCITY

  ElectriCITY är en medborgardriven innovationsplattform i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Målet är att skapa den mest hållbara och miljövänligaste stadsdelen i Sverige. Här pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt, alltifrån smart och förnybar energi i fastigheterna till hållbara transporter, elbussar och elbilar. Stadsdelen fungerar också som en testbädd och demostad för nya hållbara lösningar, kopierbart för andra stadsdelar och kommuner.

  Simulerad miljö och verklig miljö.

  Hammarby sjöstadsverk även kallat SWIC

  Syftet är att tillsammans med högskola, forskningsinstitut, miljöteknikföretag och kommunala reningsverk utveckla nya lösningar avseende kommunal vattenrening. Även cleantechföretag kan få sina produkter testade i en realistisk miljö.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  HSB Living Lab

  Vi är en öppen arena som tar emot ansökningar för såväl forskning som test och utveckling inom allt som rör framtidens hållbara boende. HSB Living Lab är en flyttbar byggnad med fyra våningar där helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer ska testas under 10 år.

  Simulerad miljö och verklig miljö.

  Integration Catalyst for Residential ICT

  En modulär representation av ett "smart hem" som är en testanläggning för företag som vill utveckla tjänster för hemmet inom områden som e-hälsa, hemautomation eller energihantering.

  Simulerad miljö. 

  KTH Live-in Lab

  Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och introducering på marknaden. Genom ökad innovation möjliggör KTH Live-In Lab utveckling av framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader. KTH Live-In Lab är även en nod för samverkan och utveckling mellan akademi och näringsliv.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Mobil pilotanläggning för biogasförsök

  Den mobila pilotanläggningen för biogasförsök byggdes ursprungligen av JTI som ToD mot kundsegmentet kommunala avloppsreningsverk. 

  Verklig miljö.

  SP Pipe Centre 

  Syftet är att bidra till innovation och utveckling av hållbara produkter med lång livslängd för urbana miljöer. Inom forskning och innovation erbjuder vi teknisk kompetens samt provning, utvärdering, verifiering och problemlösningar relaterade till material och produkter för rörsystem. Vår verksamhet stödjer både näringsliv och samhälle.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Testbädd för fjärrvärme och fjärrkyla

  SPs testbädd för fjärrvärme och fjärrkyla täcker hela processen från produktion av värme och kyla till distribution och användning hos kund.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Testbädd för värmepumpar/kylteknik

  I test- och demonstrationsmiljön värmepumpar/kylteknik ingår flera olika klimatkammare och riggar vilka används för att simulera miljön för värmepumpar och  är en förutsättning för att kunna göra repeterbar och relevant provning av prestanda och säkerhet.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Testbäddar för livslängdslängdsbedömning av biobaserade material

  Testbäddar för provning och livslängdsbedömning av biobaserade material är nödvändiga för utvärdering av materialegenskaper och användningspotential av befintliga och nya byggprodukter.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Urban ICT Arena

  En öppen IKT-testbädd och samverkansarena bestående av fyra lager - hård- och mjukvarulager samt tjänste- och affärsmodellager - där digitaliseringens möjligheter kan utvecklas, testas och visas upp i en urban miljö.

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

 • Testbäddar för resor och transporter inom väg-, sjö-, spår- och lufttrafik.

  Testbäddar för resor och transporter inom väg-, sjö-, spår- och lufttrafik.

  Arctic Falls Proving Grounds

  Arctic Falls AB erbjuder bil och bilkomponentindustrin bästa möjliga förutsättningar för utprovning av sina produkter, i första hand i kallt klimat, genom en hög teknisk standard och med höga krav på service, sekretess och miljö.

  Simulerad miljö och verklig miljö.

  AstaZero

  Testbäddens syfte är att stötta forskning och utveckling av aktiv säkerhet och förarlösa fordon för fordonsindustri, högskolor och universitet, RTO, myndigheter och andra aktörer i systemet.

  Simulerad miljö. 

  AVL MTC Motortestcenter AB

  Motor och transmissionsprovning, fordonsprovning och missionsprovning.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Esrange Space Center

  Uppsändningsplats för sondraketer och stratosfärsballonger, anläggning för obemannade flygtester, samt plats för markinstrument.  Raketer och ballonger används för tester av fallande och flygande föremål, exempelvis fallskärmstester och tester av rymdsystem. UAV-tester kan utföras, liksom tester av utrustning, även placerade på marken.

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

  Fältmätningar och mätteknisk utveckling

  Testbäddens syfte är att utveckla, bygga och serva mätteknisk apparatur samt utföra mätningar inom transportområdet.

  Laboratoriemiljö och verklig miljö. 

  Heavy Vehicle Simulator

  Testbäddens syfte är att pröva respons och nedbrytning av fullskaliga vägkonstruktioner antingen i fält eller i testhallar.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Human Factors-labb

  Human Factors-labb är en experimentell simuleringsmiljö som består av en rörelseplattform och simuleringsmjukvara. Rörelseplattform är upphängd på sex eldrivna pistonger och drivs av fysikmotor kopplad till plattformen. På plattformen kan byggas olika modeller såsom operatörsmiljöer för olika farkoster med realistiska instrumentpaneler och styrutrustning för att likna exempelvis en helikopter- och flygcockpit eller förarplatser i diverse fordon.

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  Icemakers Winter Test Centre

  Testbanor och övriga faciliteter för test och utveckling av fordon, fordonssystem och komponenter.

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

  Mekanisk prototypverkstad

  Testbäddens syfte är att utveckla och tillverka mätnings-, provning- och laboratorieutrustning för forskning och provning inom transportsektorn. 

  Simulerad miljö. 

  Rail Test Nordic

  Syftet är att realisera en testbädd genom att upprusta den oanvända tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur till en testbana för spårbundna fordon och järnvägsutrustning.

  Simulerad miljö och verklig miljö. 

  SP Batteri- och hybridsystem

  SP Batteri- och hybridsystem är en stark forskningsmiljö inom batteri- och hybridsystem. Tillsammans med industrin och andra forskningsaktörer utvecklar vi framtidens lösningar för energieffektivare, säkrare och miljömässigt hållbara transporter.

  Laboratoriemiljö.

  SSPA Test Facilities

  Bassängprovning av fartygsmodeller; skrov, roder, propeller etc. Undersökning av sjöegenskaper för verifiering i fartygsutvecklingsarbetet. Modellförsök i vattenbassänger är en kvalitetssäkring innan byggnation av fartyget påbörjas.

  Laboratoriemiljö. 

  TDA E16

  Test av ITS-utrustning Testväg från Gävle till Bergen (E16) för fossilfria transporter och olika fossilfria bränslen. Test av drift och underhållsåtgärder Trafikverkets tester i Amsberg. 

  Verklig miljö.

  Testmiljö Simgården

  SimGården är en innovativ testmiljö för digitalisering i skolan med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon.

  Simulerad miljö.

  Tillståndsmätning av vägar

  Testbäddens syfte är att ge ett objektivt underlag till planering av drift och underhåll av vägar, kontroll av utförande, underlag till långsiktig planering (asset management), underlag till forskning kring effekter av vägytans tillstånd (säkerhet, miljöpåverkan, komfort och teknisk hållbarhet).

  Laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö.

  VTIs avancerade körsimulatorer - Sim II, Sim III och Sim IV

  Simulering av körning i passagerarfordon och tungafordon. Forskning på förarbeteende. Integrationsplattform för fordonstekniskforskning. Demonstration av nya fordons- och infrastrukturlösningar.

  Laboratoriemiljö och simulerad miljö.

  Vägmateriallaboratoriet

  Testbäddens syfte är att tillhandahålla forskning inom vägteknik med ett laboratorium för avancerad materialprovning och utveckling av provningsmetodik.

  Laboratoriemiljö.

Vill du också synas här?

Vill du synas här med din testbädd eller kunskap kring testbäddar är du välkommen att kontakta oss!

Vi reviderar listan över testbäddar löpande och vill gärna komma i kontakt med dig som tycker att din verksamhet borde finnas med hos oss. Mejla oss på testbadd@vinnova.se så kontaktar vi dig. 

Senast uppdaterad 6 maj 2020

Sidansvarig: Filip Kjellgren

Statistik för sidan