Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd Sverige

Vinnova arbetar för att stärka landskapet för testbäddar i Sverige. Syftet är att fler företag och organisationer, stora såväl som små, ska få kunskap om vilka miljöer som finns.

Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster. 

Vinnova ansvarar därför för en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige. Vi vill också tillhandahålla och sprida information om de hundratals testbäddar som finns i Sverige och verka för att dessa också ska bli attraktiva internationellt.

Här kan du hitta testbäddar som är intressanta för dig, användbara guider och analyser och utbildningar som riktar sig till dig som har en testbädd.

Vad är en testbädd?

På Vinnova ser vi en testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. I vår kartläggning av testbäddar i Sverige gäller även att testbäddarna ska vara öppna för användare utanför den egna organisationen och kunna användas under längre tid av flera olika aktörer. 

Testbäddar kan alltså vara nästan vilken typ av miljö som helst. För att underlätta brukar man dela in dem i tre nivåer: laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö. De två första miljöerna används framför allt inom akademin och institut och av industrin, medan den tredje i högre grad även involverar offentlig sektor.

Testbäddar på tre nivåer

På bilderna visas exempel på de tre nivåer vi delar in testbäddar i: Den första bilden visar MAX IV-laboratoriet i Lund, ett exempel på en testbädd i laboratoriemiljö. Den andra bilden visar Asta Zero i Borås – en testbädd i kontrollerad miljö. Och den tredje bilden visar Nationella testbädden för innovativ strålterapi, en testbädd i verklig miljö som är ett samarbete mellan landets universitetssjukhus.

Ett exempel på en labbmiljö
Ett exempel på en simulerad miljö
Ett exempel på en verklig miljö

Sök finansiering

Tillväxtverket och Energimyndigheten är båda myndigheter som på olika vis finansierar forskning och innovation. Inom kort öppnar även en utlysning hos oss på Vinnova som ska finansiera testbäddsprojekt. Håll ögonen öppna efter möjligheter som passar ditt projekt.

Vill du också synas här?

Vill du synas här med din testbädd eller kunskap kring testbäddar är du välkommen att kontakta oss!

Vi reviderar listan över testbäddar löpande och vill gärna komma i kontakt med dig som tycker att din verksamhet borde finnas med hos oss. Mejla oss på testbadd@vinnova.se så kontaktar vi dig. 

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till oss om du har frågor om Testbädd Sverige.

Om du vill synas här med din testbädd eller kunskap kring testbäddar är du välkommen att kontakta oss på testbadd@vinnova.se.

Filip Kjellgren

Handläggare

+46 8 473 32 36

Senast uppdaterad 18 januari 2022

Sidansvarig: Jonas Brändström

Statistik för sidan