Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visualiseringsverktyget som visar dig hur bidrag från Horisont 2020 använts

Vinnova har utvecklat ett verktyg som visar dig hur finansieringen från EU:s forskningsprogram Horisont 2020 har fördelats. Verktyget använder data från EU-kommissionen för att åskådliggöra var och hur bidragen har delats ut. Instruktionsfilmerna nedan hjälper dig att använda verktyget.

Genom att tillgängliggöra öppna data visuellt på ett enkelt sätt hoppas vi underlätta för svenska aktörer att hålla sig uppdaterade med ett bättre beslutsunderlag, och på så vis bredda och öka det svenska deltagandet inom Horisont 2020.

Videoutbildningen på den här sidan består av totalt fem olika filmer: En introduktionsfilm och fyra instruktionsfilmer som går igenom verktygets funktioner i detalj.

Frågor?

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 454 64 53

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Statistik för sidan