Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EU-kommissionens Dashboard sammanställer bidragen från Horisont 2020

Dashboard kallas det statistikverktyg som Europeiska kommissionen har tagit fram för att tillgängliggöra öppna data från Horisont 2020. Detta verktyg är på många sätt mer komplicerat än Vinnovas visualiseringsverktyg men det tillhandahåller också större möjligheter att se hur bidragen fördelats. Instruktionsfilmerna nedan hjälper dig att använda verktyget.

Europeiska kommissionen utvecklar och uppdaterar löpande detta statistikverktyg. Så ytterligare funktioner kan ha kommit till efter att denna videoutbildning togs fram. Men grundstruktur och funktion är fortsatt densamma.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Frågor?

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 454 64 53

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Statistik för sidan