Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så har bidragen från Horisont 2020 fördelats - visualisering och överblick

På den här webbsidan visar vi hur du kan få fram data och sammanfattningar kring hur innovationsprojekt i olika länder inom EU har fått finansiering från forskningsprogrammet Horisont 2020.

Det finns idag två öppet tillgängliga statistikverktyg där allmänheten kan få tillgång till statistik från det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020. Rätt använda är dessa kraftfulla verktyg som kan hjälpa dig att ta fram exempelvis breda överblickbara data för en utvald nations deltagande i Horisont 2020, eller hjälpa dig att hitta vilka aktörer som deltagit inom en specifik utlysning.

På länkarna nedan hittar du korta videoutbildningar som ska göra det enklare att använda verktygen. Målet är att skapa tillgång till data så att den kommer fler aktörer till nytta.

Frågor?

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 454 64 53

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Statistik för sidan