Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Missions - ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar

Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Vare sig de handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs förändringar på systemnivå. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt. Därför använder vi ett missionsorienterat arbetssätt där olika aktörer arbetar i samma riktning mot gemensamma mål.

Aktuella seminarier inom missions

Vad innebär missions som angreppssätt?

Ett missionsinriktat angreppssätt syftar till att uppnå systemförändring. Aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas kring ett djärvt inspirerande och mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod. Målet ska ha effekt på samhället och politiken och vara relevant för en stor del av befolkningen.

  • Missions som angreppssätt bygger på sektorsöverskridande och branschöverskridande samarbeten.
  • Angreppssättet förutsätter en mix av "top-down" och "bottom-up" initiativ med gemensam riktning.
  • Arbetet koordineras av aktörer på systemnivå, men bygger på gemensam kraftsamling, där omställningen sker genom att alla går mot det mål man tillsammans formulerat.
  • Genom angreppssättet förhåller man sig till Agenda 2030-målen på ett nytt sätt. De komplexa mål man tar sig an i missionsarbetet hanterar de reella samhällsutmaningarna som bland annat spänner över flera av målen i Agenda 2030.

Vi testar oss fram

Vinnova har det senaste året arbetat intensivt med missions. Vi har hittills varit i en explorativ fas och i dialog med ett stort antal aktörer. Nu för vi dialoger med nya aktörer från olika delar av samhället i ett nytt sätt att arbeta med komplexa utmaningar, utifrån ett systemperspektiv. Förhoppningen är att vi ska lyckas täcka in alla olika delar – för att tillsammans hitta bästa vägen att göra större skillnad för en hållbar utveckling.

Är du intresserad av att veta mer? Tveka inte att kontakta oss!

 

Team missions

Dan, Andrea och Tobias för generella frågor:

missions@vinnova.se

 

Team mat

Joanna, Jenny eller Camilla för frågor om mission mat: 

joanna.franzen@vinnova.se,   jenny.sjoblom@vinnova.se eller camilla.sjors@vinnova.se

 

Team mobilitet

Filip eller Sara för frågor om mission mobilitet:

filip.kjellgren@vinnova.se 

Senast uppdaterad 17 december 2021

Sidansvarig: Tobias Öhman

Statistik för sidan