Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECO2 Vehicle Design

ECO2 Vehicle Design (ECO2) är en forskningsmiljö där alla Sverigebaserade fordonstillverkare är samlade för att skapa kompetens, metoder och kunskap som är nödvändig för att utforma resurseffektiva fordon för ett hållbart samhälle.

Övergången till mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara transportsystem förutsätter innovation utifrån ett holistiskt synsätt. ECO2 Vehicle Design antar denna utmaning genom att fokusera på strategiskt viktiga kopplingar och ömsesidiga beroenden mellan det större fordonssystemet, fordonsfunktioner och aktiva fordonskonstruktörer. Dessa kopplingar är en förutsättning för utvecklingen av resurseffektiva fordon och för en bibehållen tillväxt inom industrin.

Centrumet fungerar som en miljö för teknisk utveckling och arbetar för att identifiera industrins och samhällets behov. Utifrån behoven formuleras relevanta forskningsfrågor och skapas gemensamma forskningsaktiviteter.

Finansiering: 35 miljoner mellan 2017-2022 

Kontakt

Projektledare: Jenny Jerrelind, KTH, jennyj@kth.se

Vinnovas handläggare: Göran Andersson, goran.andersson@vinnova.se

Webbplats: ECO2 Vehicle Design

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Statistik för sidan