Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rapporter kring jämställdhet

I samarbete med Ramboll och nätverket Women in AI har Vinnova tagit fram två rapporter som undersöker hur artificiell intelligens (AI) kan användas som verktyg för att bidra till ökad jämställdhet.

Kartläggning och analys av hur AI kan främja jämställdhet

I Rambolls rapport ges en översyn över vilka AI-tillämningar som finns idag som tillämpas på jämställdhetsproblem, nationellt och internationellt. Rapporten beskriver också hur AI skulle kunna appliceras på jämställdhetsproblem, vilka hinder som finns för det idag och förslag på framtida initiativ.

I rapporten från Women in AI sammanställs resultaten från workshopar som genomförts i olika länder och som arrangerats av Women in AI. I dessa workshopar har AI- och genusexperter deltagit för att ta fram förslag på lösningar kopplade till jämställdhetsutmaningar i respektive land och där AI skulle kunna tillämpas för att bidra till att lösa dessa.

Läs rapporten från Ramboll: AI for gender equality – Addressing inequality through AI

Läs rapporten från Women in AI: AI for gender equality

Senast uppdaterad 16 november 2021

Statistik för sidan