Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jämställda effekter av projekten

Många problem, resultat och lösningar kan påverka kvinnor och män olika. Det perspektivet måste finnas med när projektets mål utformas.

Som sökande i någon av Vinnovas utlysningar uppmanas du att undersöka om och hur köns- och genusdimensionen är relevant inom projektet. Kön beskriver uppdelningen av kategorier baserat på biologiska egenskaper, vanligtvis kvinnor och män. Genus beskriver de sociala och kulturella processer som skapar föreställningar om kön och som har betydelse både för samhällsstrukturer och för individers könsidentitet. 

Generellt kan sägas att i de projekt där människor är involverade (slutanvändare till exempel) är det sannolikt att ett köns- eller genusperspektiv är relevant. Detta ska då behandlas som en integrerad del av ansökan.

Att inkludera köns- och genusperspektiv i forskningen kan handla om allt ifrån att inkludera och analysera skillnader mellan kvinnor och män (könsperspektiv) till att anlägga ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt till hur könstillhörigheter skapas och förstås (genusperspektiv). 

Hur köns- och/eller genusaspekter bedöms framkommer i respektive programs utlysningstext. Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll ska inte förväxlas med jämn könsfördelning i forskargruppens sammansättning eller jämställd bedömning av forskningsansökningar.

Hur påverkar resultatet av ett projekt jämställdheten?

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Hur kommer jag igång?

Hur gör jag för att komma igång med att integrera jämställdhet i vår projektgrupp och i resultatet av projektet? Och vad menas med genusaspekter i vårt projekt?

Här hittar du stöd och vägledning i jämställdhetsarbetet

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Max Parknäs

Handläggare

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 12 januari 2021

Statistik för sidan