Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurser och tips när man arbetar med jämställdhet

Här hittar du en tankeväckande film och kan ta del av verktyg och fallstudier kring hur projekt har arbetat med jämställdhet.

En bra början för fördjupad kunskap om betydelsen av jämställdhet, köns- och genusperspektiv i forskning och innovation kan vara att se den här filmen från Gender net:

Film: European Research Area Networks video på kunskapsplattformen 

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Max Parknäs

Handläggare

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 8 september 2020

Statistik för sidan