Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Umeå visar vägen till hållbar utveckling

Vår förmåga att bygga hållbara städer som människor trivs och mår bra i är en av de stora globala utmaningarna. Umeå är en kommun som gått före, bland annat genom att testa elbussar i kollektivtrafiken. Men ibland sätter regelverken käppar i hjulet och för att möta utmaningarna behöver många aktörer samverka mot en gemensam vision.

Umea_blommor_Olov_Haggstrom_UmeaKommun.jpg

Foto: Olov Häggström, Umeå kommun 

En av dem som ägnar sina dagar åt att försöka lösa den utmaningen är Olga Kordas, forskare vid KTH, matematiker och programchef för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

- Städerna i Sverige och globalt har jättestora utmaningar. Snabbt växande befolkning, klimatförändringar, ökad miljöbelastning och ojämlikhet i samhället. Vår vision är att Sverige ska inspirera till och ta en ledande roll för energi- och klimatomställning genom smarta och hållbara städer. Där behöver vi ha en gemensam vision om vart vi ska och en gemensam berättelse om hur en smart hållbar stad ser ut. För att lyckas behöver vi samarbeta med olika aktörer och mellan olika discipliner.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Viable Cities finansierar 20 projekt som undersöker hur vi kan ställa om till klimatvänliga och resurseffektiva städer.

Elbussar gör det möjligt att förtäta staden

En viktig aktör när det gäller att skapa hållbara och attraktiva städer är kommunerna. Albert Edman är utvecklingsstrateg i Umeå, som prisats som en av Europas mest innovativa städer. Som ett exempel på hur de jobbar berättar Albert Edman om en satsning på elbussar som Umeå satte i gång för några år sedan. Då stod kommunen inför utmaningen att både förtäta staden och samtidigt minska buller och utsläpp. Det var en satsning som innebar vissa risker.

- Vid den här tidpunkten var det mycket diskussioner om biogas eller diesel eller el. Ingen hade testat elbussar och framförallt inte i kallt klimat. Vi gjorde en analys av de olika teknikmöjligheterna som fanns och vi såg att elbussarna skulle skapa bäst förutsättningar. Det fanns en stor potential för att öka både hållbarhet och attraktiviteten i staden, därför ville vi testa det fastän det inte var den mognaste tekniken då.

I ett första skede var två elbussar med i testet, men hösten 2019 kommer alla stomlinjer i Umeå att vara helt elektrifierade. Albert Edman berättar att det skapat förutsättningar för en ytterligare förtätning som andra tekniklösningar inte hade gjort.

Hinder för hållbarhet

Men det finns exempel där Umeå kommun stött på patrull när man försökt lösa hållbarhetsutmaningar. Albert Edman nämner Grönt parkeringsköp, en affärsmodell för ett kvarter med verksamheter, handelsområden och liknande.

- Det går ut på att fastighetsägarna inte behöver bygga lika många parkeringsplatser för sina anställda. De pengar man sparar på det när man söker bygglov hos kommunen återinvesterar man till stor del för att skapa förutsättningar för hållbara mobilitetslösningar. När modellen togs fram för ett antal år sedan, så fick vi stöd av Energimyndigheten för att utreda klimateffekterna. Det visade sig ge enormt stora klimateffekter, men Skattemyndigheten tyckte att det var en otillbörlig skattesubvention. Där kan jag känna att vi fortfarande inte har formerna i vårt samarbete mellan det lokala och det nationella.

Det är ett exempel på hur komplext det kan vara när man försöker få till hållbara lösningar. Ibland står lagar och regler i vägen och ofta behöver många instanser samverka. Umeå kommun är involverade i internationella utvecklingsprojekt med upp till 40 parter. När det gäller omställningen av världens städer är ytterligare en aspekt som ökar komplexiteten att vi inte vet vilka nya lösningar som väntar bakom hörnet.

- Vi talar om komplexa system och transformativa systemförändringar. Då har vi svårt att veta vad som händer i framtiden. Därför måste man bygga agila processer för att inte skapa inlåsningseffekter och bygga in lärandeloopar i vårt arbete med att ta fram nya lösningar, säger Olga Kordas.

Lyssna på Olga Kordas och Albert Edman i podden Innovation:

Poddavsnittet finns också på Podcaster, Acast och andra platser där poddar finns. Sök på ”Innovation Vinnova”.

Poddavsnittet på iTunes

Senast uppdaterad 4 februari 2021

Statistik för sidan