Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så ska framtidens transporter bli fossilfria

Fordonsindustrin har stor betydelse för svensk ekonomi. Samtidigt står transportsektorn för kring 30 procent av Sveriges miljöfarliga utsläpp. Niklas Wahlberg är chef med ansvar för systemlösningar och partnerskap på Volvo Group och menar att hållbarhet är en hjärtefråga för Volvo idag.

- Vi går in väldigt hårt i hållbarhetsarbetet och vi gör det med väldigt stort allvar. Det är inte en greenwash av Volvos varumärke.

På Volvo är man väl medveten om att efterfrågan på transporter i världen ökar och om nödvändigheten att hitta nya hållbara lösningar. Därför görs nu stora satsningar på teknologiområden som elektrifiering, automation och uppkoppling – med fossilfrihet som det långsiktiga målet.

År 2030 ska man kunna erbjuda fossilfria lösningar för alla ”segment”, det vill säga lastbilar, bussar, marina fordon och industriella motorer i en massa olika varumärken. Volvo vill också vara med och öka effektiviteten i det globala logistiksystemet, allt från transport av järnmalm till paketleveranser.

ElectriCity – framtidens kollektivtrafik

Det här utvecklingsarbetet är inget Volvo kan göra ensam. För att utveckla nya lösningar som ska fungera i till exempel en stadsmiljö krävs ett intimt samspel med många olika aktörer. ElectriCity i Göteborg är ett exempel på projekt där aktörer från industri, forskning och samhälle gått samman, med målet att ta fram nya lösningar för framtidens kollektivtrafik. Sedan starten 2012 har man jobbat mot målpunkter som ligger tre år bort.

- Det första målet var 2015, när det var målgång för Volvo Ocean Race i Göteborg. Då var målet att kunna lansera en fullelektrisk stadsbusslinje i Göteborg, säger Niklas Wahlberg.

Idag är projektet inne i sin tredje målcykel och undersöker möjligheten att elektrifiera personfärjetrafiken. Genom en levande dialog framkommer successivt vad olika parter behöver utveckla för att nå det uppsatta målet i tid, såsom laddinfrastruktur, elbussar och översyn av lagar och regler.

- Det är ett unikt och jättespännande samarbete där alla parter samarbetat mot ett gemensamt mål och en större helhet, utan att det är några transaktioner mellan parterna, säger Niklas Wahlberg.

Redan idag har projektets resultat spritt sig och Göteborg är en av de städer, där man inom en snar framtid kommer se många elektriska bussar.

Hållbar gruvdrift

En annan plats där Volvo är med och utvecklar framtidens lösningar är i gruvan. SUM, Sustanible underground mining, är ett gruvprojekt i Kiruna där LKAB gått samman med bland andra ABB och Volvo. Initiativet har sitt ursprung i LKAB:s insikt om att de måste förnya sitt kärnuppdrag – att bryta järnmalm. Man behöver utveckla metoder och processer för att bryta malm på större djup samt göra hela gruvprocessen säker och koldioxidfri.

LKAB insåg tidigt att de inte själva kunde specificera sina behov. Istället slog man sig samman med ett antal parter med rätt kompetens för att gemensamt testa och utveckla nya lösningar. Målet är högproduktiv, koldioxidfri gruvbrytning som är säker för människa och maskin.

Alla ser behovet av omställning

Alla branscher ser idag över att de behöver utveckla sin verksamhet i hållbar riktning, och de lösningar som tas fram inom projekt som SUM och Electricity kan användas inom andra sektorer. Det kan handla om stålindustrin, skogsindustrin och jordbruket. Insikten om behovet att ställa om finns såväl i näringslivet som i politiken, som trycker på bland annat genom initiativet Fossilfritt Sverige.

- Det finns ett stort tryck och en vilja att ställa om nu. Från alla håll. Och alla ser att det här också bra affärsmässigt. Så alla stjärnor står rätt, säger Niklas.

Han ser flera utmaningar för att lyckas med omställningen, inte minst att hitta rätt tekniska lösningar och tillgång till rätt kompetens. Men den viktigaste nyckeln för att lyckas ställa om i tid menar Niklas framförallt ligger i partnerskap och samverkan:

- Det krävs samverkan både mellan industriella parter och med samhället, den offentliga sektorn och akademin. Och med politikens alla nivåer.

Sverige i världen

Den internationella konkurrensen inom transportområdet är stenhård. Niklas betonar att Sveriges styrka ligger i systemperspektivet, att hitta lösningar som fungerar i verkligheten:

- Det är en sak att visa en ny produkt oavsett om det är en bil eller en mobiltelefon. Men att sätta den i ett större system, det är där hemligheten eller innovationen kommer att ligga. Och där tror jag att vi i Sverige har en väldigt bra position.

Får Niklas bestämma är svenska transportlösningar fossilfria år 2030. Det är möjligt menar han, men kräver samarbete över gränser och ett gemensamt samhällsbeslut.

Läs mer om Projektet ElectriCity som har fått forskningsstöd från Energimyndigheten.

Senast uppdaterad 6 mars 2020

Statistik för sidan