Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så kan vi förstå framtiden

Samhällsutvecklingen går allt snabbare. Regeringar, myndigheter, företag och andra aktörer behöver bli bättre på att förstå framtiden för att stärka sin förmåga att hantera omställningar och nya utmaningar. Vinnova växlar nu upp arbetet med att strategiskt analysera vad som väntar runt hörnet.

Samhället förändras i en aldrig tidigare skådad hastighet. De utmaningar som behöver adresseras är också av en annan karaktär än vad vi är vana vid och förutsättningarna förändras snabbt. Behovet av att kunna blicka framåt har därför ökat.

Framsyn, eller framtidsanalys som det också kallas, handlar om att identifiera signaler och information och utifrån det förbereda sig för framtiden. Det kan handla om förändrade beteenden, nya affärsmodeller eller nya tjänster som i kombination med ny teknik skapar helt nya förutsättningar för hur vi till exempel bor, arbetar och transporterar oss i framtiden.

Det kan vara en svag signal inom beteenden eller teknologiska förändringar som kanske blir starkare eller som syns på flera håll i världen som ger en bild åt vilket håll utvecklingen är på väg.

Men det fungerar inte att sitta på sin kammare och bara spekulera om framtiden, man behöver systematiskt samla in och analysera information från flera olika håll och utifrån det göra analyser om vad som är sannolikt. För detta finns en rad olika metoder och verktyg.

Framtiden går inte att förutse

Tamara Carleton, vd för Innovation Leadership Group och författare till Playbook for Strategic Foresight and Innovation, beskriver framtidsanalys som förmågan att planera för framtiden.

- Strategisk framsyn baseras på val vi gör idag som syftar till att påverka agerande i framtiden. Ett sätt för att inte missa något är att samla in indikatorer för sociala, teknologiska, ekonomiska, miljömässiga och politiska trender, säger hon.

Hon menar också att man vid den här typen av analyser behöver acceptera eller till och med bejaka tvetydighet.

- Man vet ofta inte svaren till att börja med, ibland inte ens vilka frågor som ska ställas. En metod är att göra framtidsscenarier och titta på om något kan hända, hur sannolikt det är och om det är något vi vill ska hända, säger hon.

Så fort någon berättar för dig vad som kommer att hända kan du utgå från att de har fel

Eller som Nicklas Bergman, serieentreprenör och riskkapitalist som arbetar mycket med framtidsanalys, säger:

- Så fort någon berättar för dig vad som kommer att hända kan du utgå från att de har fel. Det är ingen som kan förutsäga framtiden. Däremot kan vi använda system för att förbereda oss inför en osäkerhet.

- Jag jobbar med tre delar. Det första är att analysera och ta in. Det andra är att se hur det påverkar mig. Det tredje steget är se hur jag behöver förändra mig och anpassa mig till de scenarier som är troliga, säger han. 

Underlag för strategiska beslut

Vinnova börjar nu arbeta mer fokuserat med framsyn för att på det sättet kunna fatta mer strategiska beslut. Joakim Skog leder Vinnovas arbete med framväxande innovationsområden.

- Vi är noga med att det inte handlar om att göra förutsägelser eller prognoser, utan om att måla upp scenarier utifrån det vi kan se här och nu för att kunna ta mer välgrundade strategiska beslut. Signalerna om hur världen ser ut om tio år finns redan om vi bara tittar med rätt glasögon.

Istället för att bli chockade av det som händer så kan vi förbereda oss och agera proaktivt.

- Hur kommer samhället att förändras när vi har kvantdatorer, nanomaterial, autonoma transportlösningar och majoriteten av de som kan arbetar hemifrån? Hur hänger utvecklingen inom olika områden ihop? Vilka hinder behöver vi överkomma och vilka möjligheter vill vi utnyttja?  Det bästa sättet att styra över vår framtid är att skapa den, säger Joakim Skog.

Hur ska Vinnova arbeta med framsyn?

- Vi arbetar datadrivet genom att till exempel titta på signaler som vi hittar i våra egna system, genom att analysera rapporter och ansökningar. Men också genom att ta in kvalitativ information i den dialog vi har med aktörer runtom oss. Det finns många organisationer i världen som arbetar med signalinhämtning och analys, så vi kommer i stor utsträckning bygga vidare på underlag som andra tar fram. Utifrån vad som är viktigast att adressera väljer vi ut områden där vi ska skapa scenarier, säger Joakim Skog.

Under nästa år ska Vinnova utveckla processen för framsyn genom ett antal praktiska projekt för att etablera denna nya förmåga och ge Sverige bättre möjligheter att styra mot en önskvärd framtid.

- För oss är det viktigt att det blir något som kan användas både av oss och av andra, det får inte blir för teoretiskt och bara resultera i olika rapporter. Vi kommer att vara utåtriktade och nå ut med det vi håller på med för att få så bred representation som möjligt. Vi vill höra vad andra experter, forskare, näringsliv, myndigheter, medborgare och andra ser, såväl nationellt som internationellt, säger Joakim Skog. 


Länkar

Podd: Går framtiden att förutspå?

Strategic Foresight Report från EU-kommissionen

Frågor?

Joakim Skog

Områdesledare

+46 8 473 32 32

Senast uppdaterad 16 augusti 2021

Statistik för sidan