Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kansli hjälper Sverige skapa världsledande forsknings- och innovationsmiljö

Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV stärker Sveriges position som en big science-nation i världsklass. Ett nytt kansli som samordnar insatser vid anläggningarna ska nu underlätta för företag och forskare att dela kunskap, utveckla lösningar och skapa affärer.

Utanför Lund är bygget av den internationella materialforskningsanläggningen ESS – European Spallation Source – i full gång. Strax intill ligger MAX IV, som sedan 2016 erbjuder forskning med världens ljusstarkaste röntgenstrålar. Tillsammans utgör de två anläggningarna en innovationsmiljö i världsklass och etablerar Sverige som en big science-nation. För att kunna dra full nytta av anläggningarna har ett gemensamt kansli inrättats på uppdrag av regeringen.

– Riktigt stor forskning måste ha riktigt avancerade forskningsanläggningar, säger Mikaela Rapp, chef för det nyinrättade kansliet som drivs av Vetenskapsrådet och Vinnova.

Med ESS och MAX IV bygger Sverige ett internationellt centrum som ska vara världsledande inom materialvetenskap och life science. Därför är det viktigt att både företag, industri och akademiska forskare får ta del av de möjligheter som anläggningarna skapar. Det ger Sveriges forskare och företag starka konkurrensfördelar och stärker vår position som forsknings- och innovationsnation.

Två anläggningar som kompletterar varandra

ESS och MAX IV kompletterar varandra. Vid båda anläggningarna studeras material på atom- och molekylnivå men med olika tekniker. Vid MAX IV skapas världens ljusstarkaste och mest fokuserade röntgenstrålar. ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla, med 100 gånger fler neutroner än dagens ledande anläggningar, när anläggningen står helt klar år 2023. De unika miljöerna på ESS och MAX IV erbjuder forskare och företag världen över att nå djupare insikter och utveckla lösningar på många av samhällets utmaningar.

– Här kommer vi att få se massor av nya viktiga upptäckter. Till exempel kan anläggningarna bidra till bättre mediciner, nya material för energilagring, och tekniska genombrott inom till exempel elektronik, solceller, transporter och livsmedel, säger Mikaela.

Ekonomisk och kunskapsmässig vinst för Sverige

Med forskningsanläggningar av den här magnituden får svenska företag tillgång till avancerad forskning på hemmaplan, även utan att ha en egen, bred forskarbas. Det ger företag i hela Sverige ökad innovationskraft och skapar möjligheter till nya affärer. Många företag kommer att ha nytta av anläggningarna och använda dem som verktyg i sina utvecklingsprojekt. Men det kan också handla om att bli leverantör av avancerad teknik till anläggningarna.

Det är nämligen inte bara det rent vetenskapliga som gör att ESS och MAX IV väcker intresse. Själva uppförandet av anläggningarna är en vinst i sig. När industri, näringsliv och akademi samverkar för att bygga upp något som aldrig har byggts förut, skapas en värdefull kompetensbas i Sverige.

– Att bygga sådana här enorma forskningsanläggningar är innovationsdrivande, säger Mikaela. Kunskapen och teknologin som uppstår spiller också över i samhället på andra sätt. Att Sverige och svenska företag medverkar i så högteknologisk utveckling ger svensk industri möjlighet att leverera avancerad teknik även till andra storskaliga forskningsanläggningar i Europa. Genom det bygger vi upp kunskapen i landet och gör Sverige till ett attraktivt land för etablering av både forskare och företag.

Ringar på vattnet skapar samhällsnytta

Det gemensamma kansliet har en viktig samordnande roll och ska fungera som den katalysator som maximerar nyttan av de båda anläggningarna. Kansliet är inrättat på uppdrag av regeringen, och drivs av Vinnova och Vetenskapsrådet tillsammans.

– Som litet land gäller det att dra nytta av den potential det innebär att ha de här stora anläggningarna, säger Liselott Bergman, kommunikationsstrateg på Vinnova som arbetar med kommunikation kring storskaliga forskningsanläggningar

– Inte minst ekonomiskt. Sverige investerar redan stora summor i flera internationella forskningsanläggningar. Det vill vi såklart ha utväxling på!

– Med ESS och MAX IV ökar vi möjligheterna till affärer och teknikutveckling på hemmaplan. Vi har världens coolaste materialforskning, där vi kan hitta lösningar inom allt från hälsoområden till hållbarhetsutveckling. Jag är övertygad om att både ESS och MAX IV kommer spela betydande roller i att lösa de stora samhällsutmaningarna.

Vad betyder big science?

Storskaliga forskningsanläggningar kallas ofta big science. Runt om i världen bidrar dessa anläggningar till stor innovationskraft, teknikutveckling och banbrytande forskning.

Vad menas med en big science-nation?

Att vara en big science-nation handlar om att ha en världsledande forsknings- och innovationskapacitet genom en storskalig internationellt präglad forskningsinfrastruktur – och att ha strukturer för hur att bibehålla, utveckla och dra maximal nytta av den långsiktigt.

Vilka andra forskningsanläggningar är Sverige med och finansierar?

Via Vetenskapsrådet är Sverige medlem i flera stora internationella forskningsinfrastrukturer, däribland CERN, ESO, ITER, FAIR med flera.

Kontakta ESS-/MAX IV-kansliet

Läs mer om ESS

Läs mer om MAX IV

Frågor?

Liselott Bergman

Kommunikationsstrateg

+46 8 473 31 11

Senast uppdaterad 2 juli 2020

Statistik för sidan