Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Missions – ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar

Hela samhället behöver mobiliseras för att möta utmaningar som fattigdom, klimatförändringar och ojämlikheter i hälsa. Just nu testas ett missionsinriktat angreppssätt både i Sverige och EU för att skapa en sådan mobilisering. Lyssna på sjunde avsnittet av podden Innovation.

deltaagare-avsnitt7.pngAllan Larsson, vice ordförande för EU-kommissionens Mission Board för klimatneutrala och smarta städer, Marie Gidlund, Sweden Food Arena och Andrea Råsberg från Vinnova medverkar i poddpanelen. Vi intervjuar också Stina Billinger, statssekreterare på Näringsdepartementet och besöker en workshop om framtidens hållbara gator med Dan Hill, Vinnova.

Att jobba med missions eller ett missionsorienterat angreppssätt handlar om att sätta tydliga mål och sedan samla alla de aktörer som behövs för att nå målet. Egentligen är det inget nytt. Det kanske mest kända exemplet är när USA bestämde sig för att de före 1960-talets slut skulle skicka en människa till månen och hem igen, och sedan samlade all tillgänglig expertis för att lyckas med uppdraget. I dag, med allt fler stora globala utmaningar, börjar fler titta på om det här angreppssättet också går att använda när det till exempel kommer till klimatfrågor och ohälsa.

– Vi har drivit mycket innovation och framsteg tidigare men nu står vi inför uppgifter som kräver ännu mer. Enkelt uttryckt skulle jag säga att vi går från utmaningar till uppdrag. Det handlar om att inte bara se ett stort problem utan om att säga: Det här problemet ska vi lösa och vi ska lösa det till den här tidpunkten, säger Allan Larsson, ordförande i EU-kommissionens mission board för klimatneutrala och smarta städer samt ordförande i innovationsprogrammet Viable Cities.

Allan Larsson jobbar för att minst hundra europeiska städer ska vara klimatneutrala senast år 2030. Marie Gidlund är verksamhetsledare för Sweden Food Arena, en plattform där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. De samlar aktörer från primärproduktion ända fram till handel och restaurang, vilket gör att missions passar dem.

– Vad vi måste göra är att gå från att arbeta i stuprör, där vi sätter gränser och tänker i kompetensområden, till att i stället jobba i en hängränna där vi kombinerar olika kunskaper, myndigheter, organisationer och företag för att komma snabbare framåt, säger hon.

För Vinnova innebär det här ett nytt sätt att främja innovation på. Redan i dag har myndigheten genom workshops testat att jobba med missions som fokuserar på framtidens hållbara gator och städer och hälsosamma, hållbara livsmedel.

– Jag tror väldigt mycket på att Vinnova kan ta en roll och få till det samverkande systemet. Dels mellan andra myndigheter och finansiärer för att skapa tydlighet, dels mellan alla de aktörer som befinner sig mitt i innovationssystemet och som vill göra skillnad genom att vara med och bidra, säger Andrea Råsberg, program manager på Vinnova.

Även Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan, intervjuas i podden och är mycket positiv till det missionsorienterade angreppssättet.

– Jag tycker att det ger metodhjälp och en tankehjälp till oss för att fokusera på rätt saker. Det jag tycker är väldigt fint är att det förklarar för medborgare vad det är vi ska göra. Om vi säger att ”det här är vad vi behöver för att lösa den här utmaningen” tror jag att folk som bor i vårt land och i EU får en större förståelse för att det här inte är ett system som ligger ovanpå, utan att det är något som finns för att deras liv ska bli bättre, säger hon.

Lyssna på poddavsnittet för att lära dig mer om hur missions blir ett allt viktigare angreppssätt och hur det används i praktiken.

Medverkande i podden

I panelen: Allan Larsson, vice ordförande för EU-kommissionens Mission Board för klimatneutrala och smarta städer, Marie Gidlund, Sweden Food Arena och Andrea Råsberg från Vinnova.

Vi intervjuar också Stina Billinger, statssekreterare hos Ibrahim Baylan, om politikernas roll för omställningen och vilken roll missions kan spela. Dessutom besöker vi en workshop om framtidens hållbara gator och möter Dan Hill, chef för Vinnovas strategiska designteam.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.

Lyssna på poddavsnittet

Poddavsnittet på Acast

Poddavsnittet på iTunes

Poddavsnittet på Spotify

Lyssna på en längre intervju med Stina Billinger

Senast uppdaterad 6 december 2021

Statistik för sidan