Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Det är dyrt att inte ge människor hjälp i tid

Sjukdomar, kriminalitet och psykisk ohälsa innebär stora kostnader, såväl för individen, i form av mänskligt lidande, som för samhället. Alla tjänar på insatser som förebygger problem, men vem ska betala när vinsterna kommer långt senare?

Innovation-avsnitt-10-webb-850.png

Rickard Bracken, Annica Johansson och Ing-Marie Wieselgren jobbar på olika sätt för att samhället ska bli bättre på att förebygga problem. 

Lyssna på ett samtal om hur samhället kan jobba förebyggande och om nya sätt att mäta uteblivna problem.

I ett reportage möter vi Leonardo, som efter tio år av hemlöshet har fått ett eget förstahandskontrakt. Bostad först är ett exempel på en insats som minskar både enskilda människors utsatthet och samhällets kostnader. Jan Ström på Sveriges Stadsmissioner är projektledare för Bostad först och berättar att ett tryggt boende är en grunden för att komma till rätta med andra problem, som ohälsa eller missbruk.

Men trots att metoden visat sig vara effektfull är det få av Sveriges kommuner som använder den. Vad krävs för att olika aktörer ska satsa på effektiva preventiva insatser?

Deltar gör tre experter med kunskap om förebyggande insatser, hur vi kan finansiera dem och mäter effekterna:

  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero
  • Annica Johansson, verksamhetschef på Effektfullt

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova. 

Senast uppdaterad 20 mars 2020

Statistik för sidan