Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation i krisens spår

Under pandemin har många företag och andra organisationer snabbt fått ställa om när förutsättningarna förändrats. Flera innovationer har drivits fram i krisens spår. Hur kan en kris användas som en möjlighet för att utveckla och skapa nytt?


VINN084_podd_AVSN_205.jpgErik Borälv och Betrice Reichel

Lyssna på ett samtal mellan Beatrice Reichel, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Erik Borälv, Vinnova

Vi hör också om flera exempel på innovationer som utvecklats under pandemin, bland annat en ny lösning för hemleveranser på landsbygden, ett portabelt kapell för begravningar och omställning av produktion för att möta nya behov.  

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova

Senast uppdaterad 27 september 2021

Statistik för sidan