Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett starkt innovationssystem gör skillnad i kris

Coronakrisen har medfört behov och konsekvenser som kräver snabb omställning på samhällsnivå. För att möta kraven från en komplex utmaning som en pandemi, behövs ett starkt innovationssystem med förmåga att agera både agilt och med långsiktigt fokus.

Det framkom vid ett webbseminarium hos Vinnova om hur satsningar på forskning och innovation gör skillnad och stärker samhällets omställningsförmåga.

Innovationssystem-for-omstallning

Vinnovas GD Darja Isaksson inledde med frågan varför satsningar på forskning och innovation är avgörande för vår förmåga at lösa samhällsutmaningar.

Ett system som snabbt lyfter lösningar

Enligt Darja Isaksson behöver vi ett starkt innovationssystem som snabbt kan ta hand om resultaten av forskning och innovation så att de kommer till nytta. Exempelvis behövs digitala lösningar för effektiv smittspårning, nya affärsmodeller för distribution av skyddsutrustning och förmågan att kunna dela data effektivt. Det är vad ett starkt och välfungerande innovationssystem gör enligt Darja Isaksson.   

- Vi vet att vår förmåga att kunna bygga uthållighet och vår omställningsförmåga hänger på att vi fortsätter fokusera och tänka långsiktigt kring forskning och innovation och det innovationssystem som vi alla är en del av, säger Darja Isaksson. 

Innovationsprogram för omställning

Att långsiktiga satsningar på forskning och innovation ger systemförändrande effekter visar inte minst det senaste årets stora oberoende utvärderingar av tre stora innovationsprogram. Det handlar om de strategiska innovationsprogrammen (SIP), Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) och Utmaningsdriven innovation (UDI).

Det finns intressanta resultat som indikerar att dessa program är på rätt väg i den omställning som krävs för att nå målen i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. 

SIP kopplar ihop aktörer på nya sätt

Ett exempel från sexårsutvärderingen av de första fem strategiska innovationsprogrammen (SIP) är att de kopplar ihop fler aktörer på ett nytt sätt - tvärs över sektors- och traditionella branschgränser och längs värdekedjor.  

FFI säkrar spetskompetens 

I FFI-utvärderingen lyfts särskilt vikten av att programmet täcker kunskapsluckor i fordonsindustrin, stärker förmågor och har säkrat tillgång till spetskompetens.  

UDI synliggör drivkrafter 

Analysen av Utmaningsdriven innovation (UDI) visar att programmet bland annat fått nya aktörer att samarbeta och UDI synliggör regelverk och affärsmodeller som drivkrafter eller barriärer för att skapa systemavtryck. 

Genom att utvärdera innovationsprogrammen och lära av varandra stärks innovationssystemet. Nya samverkansformer skapas, oväntade möten uppstår och nya lösningar utvecklas som gör oss bättre rustade för den snabba omställning som krävs för att möta vår tids samhällsutmaningar.

Frågor?

Johanna Dahlin

Kommunikationsstrateg

+46 8 473 32 26

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan