Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Europeiskt initiativ driver klimatinnovation i stor skala

För att möta vår tids stora samhällsutmaningar har EU:s initiativ för klimatinnovation EIT-Climate-KIC ändrat sitt sätt att arbeta. De har sett att ingen aktör enskilt kan skapa hållbara lösningar, utan nyckeln är samverkan mot gemensamma mål. I stället för att bara stödja enskilda projekt stödjer de städer, företag och till och med länder som vill bli klimatneutrala.

Det största projektet EIT-Climate-KIC driver är ett samarbete med Slovenien, som ska utveckla en cirkulär ekonomi till 2030 inom bland annat mobilitet, mat, tillverkningsindustri och skogsbruk.

Europa har som mål att bli den första klimatneutrala stora ekonomin och många olika aktörer jobbar med att utveckla smarta lösningar och tjänster för att nå dit. EIT-Climate-KIC är ett europeiskt initiativ för klimatinnovation med 78 miljoner euro i budget i år. De har sett att många lovande lösningar aldrig får chansen att komma till användning, för att de inte testats och utvecklats i verkliga miljöer. Den insikten fick dem att omvärdera sitt eget sätt att arbeta med finansiering av klimatinnovation.

Vår tids stora samhällsutmaningar kan inte lösas av en enskild aktör, utan det krävs samarbete mellan många aktörer. I stället för att bara samarbeta med innovatörerna började de jobba tillsammans med städer, företag och länder som var redo att testa lösningarna för att uppnå klimatneutrala mål.

– I dag är det inte tekniken som saknas utan sätt att testa om lösningen bidrar till önskad omställning i till exempel en stad. Vi behöver testa lösningar i mindre skala för att snabbt finna lösningar som kan skalas upp och integreras för att genomföra en systematisk förändring, säger Kirsten Dunlop, vd för EIT-Climate-KIC.

Nya lösningar testas tillsammans i verklig miljö

I dag jobbar EIT-Climate-KIC med så kallade systemdemonstratorer, som handlar om att tillsammans med till exempel en stad testa lösningar och tjänster för att se om och i så fall vad som krävs för att lyckas. Då blir det till exempel tydligt vilka lagar och regler som behöver ändras. När det finns tydliga bevis på att lösningen eller tjänsten fungerar är tanken att det ska vara enkelt att skala upp den och sprida den.

– Tidigare har mycket kretsat kring lösningar för enstaka problem. Det vi nu vill göra är att ta alla de här lösningarna och testa dem på samma gång så att de kan komplettera varandra. Fokus blir på att ändra hela system, säger Kirsten Dunlop.

Cirkulär ekonomi i Slovenien

Malmö är en av städerna som engagerat sig i projektet och som ska testa en rad olika projekt för att skapa en hälsosam och ren stad. Det största projektet EIT-Climate-KIC driver just nu är ett samarbete med Slovenien, som ska utveckla en cirkulär ekonomi till 2030 inom bland annat mobilitet, mat, tillverkningsindustri och skogsbruk.

– Det finns en väldigt stor efterfrågan på exempel som visar hur projekt i stor skala skulle kunna se ut. Vårt mål är att ta fram de här exemplen. När det kommer till systemdemonstratorer så kommer Slovenien att bli ett väldigt viktigt exempel, säger Kirsten Dunlop.

Metod för att möta samhällsutmaningar

Allt fler börjar att titta på om systemdemonstratorer kan vara en möjlig väg framåt för att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Vinnova har föreslagit en statlig finansiering för en liknande satsning i Sverige.

– Innovation kan användas för att skapa strukturella förändringar. Många associerar innovation till Silicon Valley och förmågan att skapa nya företag som snabbt kan generera ett värde och skapa jobb. Men vi ser att vi kan använda innovationsmetodik för att skapa lösningar på vår tids stora samhälsutmaningar, exempelvis att stoppa klimatförändringarna, säger Kirsten Dunlop.

Senast uppdaterad 9 november 2021

Statistik för sidan