Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rapport: Så kan vi underlätta innovation med smart policyutveckling

I slutrapporten för regeringsuppdraget om följeforskning kring policylabb hittar du slutledningar och tankar kring hur Sverige kan arbeta vidare med smart policyutveckling för att underlätta innovation.

Här finns vår slutrapport till regeringskansliet om uppdraget att stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen innovationsprocess.

Frågor?

Tobias Öhman

Handläggare

+46 8 473 32 17

Senast uppdaterad 25 mars 2020

Statistik för sidan