Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vad är ett policylabb?

Policylabb kan förklaras som en grupp aktörer med olika kompetenser som vill utveckla ett regelverk. I policylabbet använder de en uppsättning användarcentrerade metoder och kompetenser för att testa, experimentera och lära inom policyutveckling.

Syftet är att ta fram ett agilt arbetssätt för att utveckla regelverk som stimulerar snarare än hindrar innovation. En viktig grund i ett policylabb är förmågan att våga experimentera med användaren i centrum. 

Policylabbet kan vara en tillfällig insats eller en mer långsiktigt och bestående satsning. Inriktning, syfte och metoder kan variera. 

Vinnova medorganiserar, följer upp och finansierar just nu tillfälliga policylabb (policylabbcase) hos myndigheter inom ramen för ett regeringsuppdrag. Detta är tänkt att både skapa efterfrågan på policylabbmetoder hos myndigheter och bygga kapacitet bland oss själva. Det pågår även ett parallellt arbete med att utvärdera arbetssättet och att arbeta för en mer bestående och kraftfull struktur kring policyutveckling.

Närliggande satsningar på Vinnova finns inom ramen för testbäddar, samverkansprogram och strategiska innovationsprogram.

Kontakt

Vill du veta mer om Vinnovas arbete i policylabb? Kontakta oss gärna. 

Jakob Hellman

Enhetschef

+46 8 473 31 05

Tobias Öhman

Handläggare

+46 8 473 32 17

Filip Kjellgren

Handläggare

+46 8 473 32 36

Senast uppdaterad 3 april 2019

Statistik för sidan