Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle

Vi vill möjliggöra för civilsamhället och offentlig sektor att bedriva innovationsarbete och stärka förmågan att mobilisera för långsiktiga och hållbara processer som är grundade i styrning, arbetssätt och kultur, uppföljning och regelverk.

Ett Sverige där det offentliga och civilsamhällets organisationer har innovationskraft i världsklass som fullt ut används för att effektivt leda i ett hållbart samhälle är detta områdes mål.

För att driva den samhällsförändring som krävs för att uppnå hållbar utveckling är den offentliga sektorn en viktig och ofta grundläggande aktör.

Därtill är civilsamhället en innovativ kraft att räkna med och har en lång tradition av att utveckla nyskapande lösningar. Mycket som vi idag tar för självklart i välfärden som folktandvård, äldreomsorg och barnavårdscentraler har från början skapats av människor som organiserat sig runt en gemensam idé om att förbättra samhället. Hur kan vi bättre ta tillvara civilsamhällets förmåga att bidra till innovationer för social utveckling? 

Vi riktar insatser som ger ledare och medarbetare organisatoriska förutsättningar, kunskap och förmåga att bidra till innovation och förutsättningar för att innovationer ska kunna utvecklas. Inom flera av våra erbjudanden riktar vi oss till projektgrupper där offentliga aktörer och civilsamhället är viktiga samarbetsparter.

Så vill vi bidra till en transformativ offentlig verksamhet och civilsamhället

Vinnova arbetar med flera initiativ som berör hur offentligt finansierad verksamhet och civilsamhället kan möta samhällsutmaningar och driva utvecklingen mot en hållbar framtid. Nedan ser du exempel på våra insatser.

Finansiering inom området

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Frågor?

Judit Wefer

Områdesledare Transformativ Offentlig sektor och Civilsamhälle

+46 8 473 31 38

Senast uppdaterad 28 januari 2022

Sidansvarig: Judit Wefer

Statistik för sidan