Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Söka finansiering från Horisont Europa 

Vi hjälper och guidar er som vill söka finansiering inom Horisont Europa. Vi kan svara på frågor och berätta vilket stöd ert projekt kan få. Ni ansöker sedan om finansiering på EU-kommissionens webbplats.  

För att söka pengar inom programmet behöver ni i de flesta fall samarbeta med andra organisationer eller universitet inom EU. Samverkan är nämligen en viktig aspekt som pekas ut för att nå målen för Horisont Europa.

 

Finansiering ges inom olika program 

Horisont Europa har tre huvudinriktningar (så kallade pelare) inom vilka projekt kan få finansiering. Det finns också andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.

Hjälp och stöd att ansöka 

Det finns mycket hjälp att få om ni har frågor eller behöver hjälp. Våra kontaktpersoner svarar gärna på frågor och hjälper er med att förbereda er ansökan. 

Planeringsbidrag

Vinnova erbjuder möjligheten att söka planeringsbidrag inom några områden.

Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa 2021

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021

Små eller medelstora företag 

Är ni ett litet eller medelstort företag finns det särskilda supportkontor speciellt utformade för småföretag.  

Finansiering för små och medelstora företag.

Forskare på universitet, högskola eller forskningsinstitut

Som forskare kan du få hjälp från grants office, forskningsservice eller innovationskontoret på ditt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Lärosätena informerar själva på sina webbplatser om vad som gäller. 

Frågor om regelverket för Horisont Europa 

Horisont Europa skiljer sig från andra ramprogram när det gäller finansiering och medverkan. Det finns generella regler kring finansieringen, men har du specifika frågor, kan du vända dig till våra kontaktpersoner. 

Grunderna i regelverket för Horisont Europa

Ansök inom Horisont Europa 

Ni söker finansiering inom Horisont Europa på EU-kommissionens webbplats, som kommer att uppdateras så snart informationen är beslutad. Där kommer ni att hitta alla öppna utlysningar samt detaljerad information om programmet och om hur ni ansöker.  
  
Sök finansiering: Horizon Europa Funding & tender opportunities (på engelska) 
Allt om Horisont Europa på EU-kommissionens webbplats (på engelska) 

Bli bättre på ansökningar genom att bli expertutvärderare 

Bli bättre på att göra ansökningar - bli expertutvärderare. Genom att läsa och bedöma andras ansökningar kommer du själv bli bättre på att skriva ansökningar. 
  
EU-kommissionen söker hela tiden oberoende experter som kan utvärdera projektförslag, utforma program och utveckla policys för Horisont Europa. Du kan när som helst anmäla ditt intresse för att bli expertutvärderare. 

Vem kan söka en roll som expertutvärderare? 

Utlysningen är öppen för alla oavsett nationalitet. EU-kommissionen söker akademiker och erfarna forskare, men även specialister från näringslivet och personer med stor kännedom om innovation. Horisont Europa behöver experter inom naturvetenskap, teknik, nya material, hälsa, innovation, samhällsvetenskap, humaniora, etik, genus, kommunikation och projektledning. 

Vill du bli expertutvärderare? 

Anmälan är öppen för alla, men du bör ha hög kompetens inom forskning och innovation. Du registrerar din ansökan online på EU-kommissionens webbsida Funding & tender opportunities. 
  
Ansök på EU-kommissionens webbplats Horizon Europe: Funding & tender opportunities (på engelska) 

Senast uppdaterad 22 november 2021

Statistik för sidan