Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa Europa

Den tredje pelaren har som uppgift att stimulera marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation.


Europeiska innovationsrådet (EIC)

EIC erbjuder stöd till banbrytande och marknadskapande med spridningspotential som är för ekonomiskt riskabel för privata investerare. Rådet hjälper också innovatörer att skapa framtidens marknader, mobilisera privat finansiering och expandera.

EIC förfogar över två kompletterande verktyg som kan användas för att överbrygga klyftan mellan idé och projekt värda att investera i. Dessa är:

  • Pathfinder erbjuder bidrag (från tidig teknik till förkommersiell teknik).
  • Accelerator erbjuder enbart bidrag och blandfinansiering (från förkommersiell teknik till marknads- och spridningsfärdig teknik).

Europeiska innovationsekosystem

Europeiska innovationssystem betonas i pelare 3 och syftar till förbindelser mellan regionala och nationella innovationsaktörer.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

EIT:s roll ligger i sammanförande av viktiga aktörer inom forskning, utbildning och näringsliv för att arbeta mot gemensamma mål som främjar innovation. 

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan