Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kontakt

Våra nationella kontaktpersoner kan hjälpa dig som vill söka finansiering från Horisont Europa. Varje programområde tilldelas nationella kontaktpersoner (NCP:er). Deras uppgift är att hjälpa och guida dig som vill delta i Horisont Europa.

Kontaktpersonerna finns i första hand på Vinnova och Vetenskapsrådet. Men några av kontaktpersonerna finns på andra myndigheter.

Vetenskaplig spetskompetens

Europeiska forskningsrådet

Anethe Mansén

Nationell kontaktperson på Vetenskapsrådet

+46 8 12 01 3100

Marie Skłodowska Curie Actions

Isabel Dellacasa Lindberg

Nationell kontaktperson på Vetenskapsrådet

+46 8 54 64 4085

Forskningsinfrastrukturer

Katrin Brandt

Nationell kontaktperson på Vetenskapsrådet

+46 8 54 64 4305

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Kluster 1: Hälsa

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 99

Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

Åsa Fritzon

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 28

Kluster 3: Civil säkerhet för samhället

Åsa Fritzon

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 28

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 454 64 53

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Jeannette Spühler

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 57

Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson på Vinnova Ansvarsområde klimat och energi

+46 8 473 30 06

Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

Annika Strömdahl

Nationell kontaktperson på Vinnova Ansvarsområde mobilitet

+46 8 473 32 18

Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 99

Gemensamma forskningscentret

Lisa Almesjö

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 83

Innovativa Europa

Europeiska innovationsrådet (EIC)

Josefin Van Der Meer

Nationell kontaktperson (NCP)

+46 8 473 32 64

Europeiska innovationsekosystem

Josefin Van Der Meer

Nationell kontaktperson (NCP)

+46 8 473 32 64

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 16

Program utanför huvudinriktningarna

Breddning av deltagandet och det europeiska forskningsområdet

Erik Litborn

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 31 98

Fission

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 06

Fusion

Mathias Hamberg

Nationell kontaktperson på Vetenskapsrådet

+46 8 54 64 4113

Frågor om grunderna i regelverket för Horisont Europa

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont Europa, såväl inför en ansökan som under projekttiden. De är också intresserade av att veta hur pågående projekt fortlöper och hur kommunikationen med EU-kommissionen fungerar.  

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 16

Annika Strömdahl

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 32 18

Senast uppdaterad 8 december 2021

Statistik för sidan