Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Europeiska partnerskap

Europeiska partnerskap är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, medlemsländerna och associerade länder, näringsliv och andra intressenter.

Syftet är att länka nationella och regionala satsningar med Horisont Europa, samt att möjliggöra globala samarbeten. Ett partnerskap bygger på en gemensam strategisk forsknings- och innovationsagenda.

Partnerskapen introducerades (då som partnerskapsprogram) i sjätte ramprogrammet och de har successivt blivit en allt viktigare del av Europas forsknings- och innovationsstrategier. Sedan introduktionen har svenska forskningsfinansiärer och andra myndigheter deltagit i ett stort antal partnerskapsprogram inom de flesta områden och discipliner. Även näringslivet har ingått partnerskap med EU-kommissionen.

Det finns i dagsläget 49 förslag på partnerskap i Horisont Europa, inklusive EIT KIC.

Läs mer om Europeiska partnerskap på EU:s webbplats

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan