Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Horisont Europa

I Horisont Europa bygger EU vidare på arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation som tar sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål. Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation har en budget på över 95 miljarder euro och pågår 2021–2027.

Horisont Europa tar vid där det tidigare programmet slutar

Svenska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan på samma villkor som motsvarande aktörer i andra EU-länder ansöka om medel från budgeten som föreslagits bli 94 miljarder euro.

Detta görs med medborgaren i centrum. Forskare får möjlighet att förverkliga idéer inom forskning och innovation. Förutom finansiering erbjuder programmet även kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande med kollegor i och utanför Europa.

Programmet är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle.

Horisont Europa ska:

  • stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, samt det europeiska forskningsområdet
  • främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande
  • ge resultat i de frågor som är viktigast för oss alla; behålla vår socioekonomiska modell och våra värderingar

Europeiska partnerskap och missions

De europeiska partnerskapen och missions är en del av den andra pelaren ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” och är viktiga beståndsdelar i Horisont Europa. De europeiska partnerskapen är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, länderna och andra intressenter. Missions är strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar där resurser koncentreras till ett fåtal utvalda samhällsutmaningar.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 8 december 2021

Statistik för sidan