Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Långsiktig plan för att hantera zikaviruset

Projektet ska hitta och fylla kunskapsluckor kring zikaviruset. Samtidigt bygger man upp ett hållbart latinamerikanskt nätverk för bättre beredskap mot infektionssjukdomar i framtiden.

Organisation i Sverige: Umeå universitet 
Kontaktperson: Karl-Erik Renhorn 
Deltagande länder: Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Frankrike, Korea, Kuba, Nederländerna, Schweiz, Senegal, Storbritannien och USA 
Område i Horisont 2020Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 
Horisont 2020 grant agreement NO 734584.

Läs mer om projektet på ZikaPLANs webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan