Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robot hjälper brandmän när sikten är dålig

Projektet SmokeBot har utvecklat mobila robotar för att assistera brandkår vid sök- och räddningsuppdrag under svåra förhållanden där begränsad sikt råder på grund av rök eller damm.

Organisation i Sverige: Örebro universitet 
KontaktpersonAchim Lilienthal 
Deltagande länder: Storbritannien, Tyskland och Österrike 
Område inom Horisont 2020Informations- och kommunikationsteknik 
Horisont 2020 Grant agreement No: 645101

Läs mer om projektet på SmokeBots webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan