Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovative Medicines Initiatives

Innovative Medicines Initiative, IMI, är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Målet med IMI är att stödja upptäckt och utveckling av bättre läkemedel för patienterna och öka Europas konkurrenskraft för att etablera Europa som den mest attraktiva platsen för farmaceutisk forskning och utveckling.

IMIs totala projektbudget uppgår till 2 miljarder euro och initiativet stöder projekt för forskningssamverkan och bygger nätverk av industriella och akademiska experter i Europa. IMI stödjer forskningsprojekt inom områdena: säkerhet och effekt, kunskapshantering och utbildning. Projekten väljs ut genom öppna ansökningsomgångar.

Mer information

Mer information om aktuella och kommande utlysningar inom Innovative Medicines Initiative publiceras på IMI:s webbplats. Senaste nytt hittar du också i IMI Newsletter.

Vill du veta mer om vilka projekt som hitills fått finansering via IMI? På webbplatsen finns bekrivningar av 46 pågående projekt och länkar till deras respektive webbplatser. Sverige har högt deltagande i IMI med en femteplats i Europa.

IMI Partnering Platform

På finns möjlighet till virtuellt nätverkande och att göra projektpartnersökningar för framtida projekt. Plattformen uppdateras kontinuerligt med information om föreslagna forskningsområden för kommande utlysningar.

Vill du hålla koll på IMI?

Då kan du prenumerera på IMIs nyhetsbrev som ger dig senaste nytt om initiativet, se  för mer information.

IMI:s webbplats

IMI Newsletter

IMI Bulletin

IMI Partnering Platform

Frågor?

Gunnar Sandberg

Handläggare

+46 8 454 64 45

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan