Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation för framtidens hållbara matsystem

Forskningen är tydlig, branschen är enig – matsystemet behöver transformeras för att bli hållbart för både människa och miljö. Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan så att matsystemet bidrar till att vårda både miljön och människors hälsa, samtidigt som det försörjer oss med mat, jobb och livskvalitet.

Så vill vi bidra till ett hållbart matsystem

Idag kommer en tredjedel av hushållens klimatpåverkan från mat. Kosten ligger också bakom ökningen av flera vanliga folksjukdomar. Ett mer hållbart och hälsosamt matsystem kan bidra till att minska miljöpåverkan och samtidigt förebygga folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, cancer och diabetes. För att lyckas nå svenska och internationella hälso- och hållbarhetsmålen krävs innovation och samarbete på alla nivåer i samhället.

Vinnova vill bidra till att synliggöra de system- och policyutmaningar som hindrar en transformation av matsystemet. Vi jobbar med ett missionsorienterat arbetssätt som handlar om att förändra hela system. Det handlar om att bryta silos och låta personer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Syftet är att alla ska börja jobba åt samma håll med ett gemensamt mål i fokus. 

Genom dialoger med över 300 personer från olika sektorer i matsystemet har Vinnova prioriterat fyra delområden med systemförändrande potential:  

Hitta finansiering

Frågor?

Har du frågor om området, eller vill bidra, kontakta oss. 

Senast uppdaterad 1 februari 2022

Sidansvarig: Joanna Franzen

Statistik för sidan