Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Informationsdriven vård

Miljön och visionen ska bidra till att identifiera, stimulera, lyfta och skala upp lyckade exempel på innovativa AI-tillämpningar i hälso- och sjukvården, och skapa nationella samverkansstrukturer för att sprida AI-tillämpningar mellan vårdgivare

Svensk sjukvård måste dela och ta till sig av kunskap om hur man tar tillvara all den information som genereras inom sjukvårdssystemet för att producera effektivare och jämlikare vård. För detta krävs både nya arbetssätt och nya typer av samarbeten mellan universitetssjukhus, universitet, vårdgivare, myndigheter, industri och akademi.

Frågor?

Här hittar du kontaktuppgifter hos AI Sweden (Lindholmen Science Park) som koordinerar Innovationsmiljön för informationsdriven vård.

Senast uppdaterad 13 december 2021

Statistik för sidan