Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Antibiotikasmart Sverige

Antibiotika är en förutsättning för vår hälsa och för en modern sjukvård. Antibiotikaresistens orsakar 33 000 dödsfall och 870 000 förlorade person-år i EU årligen och de som drabbas hårdast är barn, äldre och multisjuka. Denna komplexa hälsoutmaning kräver många typer av åtgärder och engagemang från alla delar av samhället.

Vi vill på ett inspirerande sätt ta oss an utmaningen med antibiotikaresistens genom att samlas kring visionen Ett Antibiotikasmart Sverige. För att nå dit behöver myndigheter, näringsliv, hälso- och sjukvård, skolor och andra kommunala verksamheter samt enskilda invånare hjälpas åt.  Med god kunskap och innovativa antibiotikasmarta lösningar och arbetssätt kan alla bidra till att verksamma antibiotika ska finnas tillgängligt för de som behöver det, även i framtiden.

Våra delmål är:

  • 1 000 000 antibiotikasmarta samhällsmedborgare år 2030
  • 100 antibiotikasmarta kommuner år 2030
  •  Alla Sveriges regioner ska vara antibiotikasmarta år 2030
  • 10 antibiotikasmarta internationella samarbetsprojekt 2030

Miljön ser antibiotikaresistensfrågan som en samhällsutmaning och en grundläggande folkhälsofråga​ och som en del av en hållbar utveckling​. Arbetet i miljön bidrar även till att uppfylla Sveriges nationella strategi mot antibiotikaresistens​.

Frågor?

Vill du komma i kontakt med miljön Ett antibiotikasmart Sverige? Eller med vår kontaktperson på Vinnova.

Camilla Björn

RISE

Caroline Ekstrand

Handläggare

+46 8 473 30 27

Senast uppdaterad 13 december 2021

Statistik för sidan