Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visionsdriven hälsa

Vinnova stödjer visionära innovationsmiljöer som engagerar aktörer i hela samhället för att tillsammans ge fler ett liv i hälsa!

Det finns stora utmaningar inom hälsoområdet som drivs på av medicinska framsteg, digitalisering och demografiska förändringar. Dessutom finns ökade förväntningar från patienter och medborgare i frågor om tillgänglighet och inflytande. Ett strukturellt och systematiskt förändringsarbete med att öppna upp inlåsningar och förstärka möjligheter i dagens hälsosystem kommer att behövas för att få till långsiktiga systemförändringar, systeminnovation, i ekosystem för hälsa.

Vinnova etablerar fem visionsdrivna innovationsmiljöer

Vinnova satsar på att etablera fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet.

 

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan