Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan ska möta globala hälsoutmaningar inom individanpassad medicin

Vinnova har valt att medverka i tre utlysningar för precisionshälsa inom EU:s ramprogram Horisont Europa. Svenska aktörer får nu möjlighet att vara med och lösa globala hälsoutmaningar, ta del av internationell expertis samt utvidga sina nätverk och expandera på nya marknader.

Världen står inför komplexa hälsoutmaningar som kräver gränsöverskridande samarbeten. Regeringen slår därför fast i forskningspropositionen att Sverige ska öka sitt deltagande i europeiska och internationella samarbeten.

Finansiering för svenska aktörer

Därför satsar Vinnova nu på svenskt deltagande i partnerskapsprogram som fokuserar på personaliserad medicin (ERA PerMed), sällsynta diagnoser (EJP-RD) och minskad antibiotikaresistens (JPI AMR). I två av utlysningarna samarbetar Vinnova med Vetenskapsrådet och i erbjudandet från JPI AMR deltar även Sida. Här kan du läsa mer om de olika utlysningarnas inriktningar och vad som krävs för att få finansiering.

Frågor?

Malin Eklund

Handläggare

+46 8 473 32 02

Senast uppdaterad 20 december 2021

Statistik för sidan