Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biologiska läkemedel

Forskningsprogram för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel för projekt som bidrar till bättre hälsa.

Bakgrund till satsningen

Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet uppdrag att i samverkan utforma ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Programmet är en del i regeringens strategiska satsning på hälsa (life science) som samlat ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar, stärka Sveriges position som ledande land inom forskning och utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Programmet avser både forskning om proteiner för framtida biologiska läkemedel och utveckling av effektivare metoder för nästa-generations läkemedelsproduktion.

Programmet löper från 2016 till 2023 och omfattar 320 miljoner kronor. 

Se tidigare erbjudanden om finansiering

Finansierade projekt

Här kan du läsa mer om de projekt som Vinnova tidigare har finansierat inom biologiska läkemedel.  

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan