Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilotsatsning för accelererad systeminnovation inom mobilitet

Innovation med ett systemperspektiv är nödvändigt för att implementera lösningar på många av de komplexa utmaningar vi står inför. Av erfarenhet vet vi att projekt och insatser inte (alltid) adresserar alla dimensioner av systeminnovation. I en pilot erbjuder nu Vinnova möjlighet för projekt inom hållbar mobilitet att analysera och utforska sina lösningar utifrån det perspektivet.

För att systeminnovation ska vara möjligt behöver som regel fem dimensioner adresseras:

  1. Teknik, produkter och processer
  2. Affärsmodeller och upphandling
  3. Infrastruktur
  4. Policy och regelverk
  5. Beteende, kultur och värderingar

I en del av de insatser som Vinnova ger stöd till, väljer projekt att fokusera på en eller två av dessa dimensioner. Det medför att många (potentiella) lösningar inte implementeras i verkligheten eller kan bidra till hållbar omställning.

För första gången kommer nu Vinnova i en särskild satsning att erbjuda befintliga och nyligen avslutade projekt att analysera och utforska sina lösningar utifrån samtliga fem dimensioner av systeminnovation. Erbjudandet riktas till projekt verksamma inom hållbar mobilitet.

Syftet är att identifiera hinder, brister och lämpliga åtgärder för att accelerera implementering av lösningar inom hållbar mobilitet. Det kan till exempel handla om hindrande lagstiftning, avsaknad av affärsmodeller eller behov av förändrade användarbeteenden för att lösningen ska kunna implementeras och komma till användning.

Satsningen har en total budget på tio miljoner kronor. Vi ser framför oss 10-20 projekt med en maximal projekttid på nio månader.

Erbjudandet har två stängningsdatum:

  • 17 november klockan 14
  • 16 februari klockan 14

Vill ni veta mer om erbjudandet eller hur ni ansöker? Eller kanske informera om relevanta projekt? Kontakta oss gärna!

Frågor?

Filip Kjellgren

Utlysningsansvarig

+46 8 473 32 36

Lars Ahlm

Handläggare

+46 8 473 30 29

Christina Kvarnström

Områdesledare Hållbar mobilitet

+46 8 473 31 28

Senast uppdaterad 26 november 2021

Statistik för sidan