Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar industri

Svensk industri har potential att leda omställningen till en mer hållbar industri, både inom och utanför landets gränser. Individuella företag, men framför allt stora delar av värdekedjor har möjlighet att genom ett samlat grepp åstadkomma den förändring som är nödvändig för att vi ska hålla oss inom de planetära gränserna.

Så vill vi bidra till en hållbar industri

Senast 2045 ska Sverige vara klimatneutrala, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Samtidigt behövs en omställning för att bli resurseffektivare om resurserna ska räcka till. Näringslivet står idag för en betydande del av utsläppen och resursanvändningen, men är en avgörande del av morgondagens lösningar.

Etablerade arbetssätt, tekniker, strukturer är i sin nuvarande form ”linjära”. För att vi alla ska kunna hålla oss inom de planetära gränserna, både när det gäller utsläpp, resurser, biologisk mångfald och giftfrihet, behövs nya tekniker, strukturer och affärsmodeller. 

Som aktör för att möjliggöra innovation och samverkan vill Vinnova tillsammans med industrin bidra till omställningen. Därför startar Vinnova området Hållbar industri.

Genom samverkansprogram, kunskapsutbyte och utlysningar vill vi bidra inom fyra områden

Genom samverkan inom dessa områden vill vi möjliggöra ökad global konkurrenskraft, där svensk innovation både blir en exportvara och skapar global hållbarhet.

Sverige visar vägen mot hållbar industri

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt område Hållbar industri.

Hållbar industri Vinnova

Senast uppdaterad 29 november 2021

Statistik för sidan