Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytt kansli ska hjälpa marknaden dra nytta av forskningsanläggningar i Lund

Vinnova och Vetenskapsrådet har etablerat ett kansli som ska hjälpa svenska marknaden att dra nytta av de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund. Kanslichef är Mikaela Rapp, som närmast kommer från Stockholm Science City.

ESS-/MAX IV-kansliet är ett samarbete mellan Vinnova och Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen. Det ska stötta och samordna ekosystemet av leverantörer och användare kring de stora forskningsanläggningarna i Lund. Den övergripande målsättningen är att maximera nyttan för Sverige genom att bidra med helhetssyn och samordning.

Kanslichef Mikaela Rapp har många års erfarenhet som forskare på storskaliga forskningsanläggningar, både inom akademi och näringsliv. Senast arbetade hon på stiftelsen Stockholms Science City med att stärka ekosystemet i Hagastadens framväxande life science-kluster.

ESS-/MAX IV-kansliet ska nu samordna satsningar och initiativ som hjälper leverantörer och användare att identifiera affärsmöjligheter på de stora forskningsanläggningarna. Det ska hjälpa den svenska marknaden att komma igång att dra nytta av MAX IV och ESS. Målet är att sätta Sverige på kartan som big science-nation. I uppstartsskedet under 2020 kommer kansliet att arbeta fram en nationell implementeringsplan fram till år 2028, tillsammans med aktörer inom området.

Frågor?

Peter Åslund

Enhetschef

+46 8 473 30 49

Senast uppdaterad 19 juli 2021

Statistik för sidan