Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konferenser och mässor

Här hittar du vad som är på gång och vad som har hänt inom Big Science i Sverige.

Tidigare aktiviteter

Big Science Business Forum 2018 

Den 26-28 februari 2018 gick Big Science Business Forum 2018 (BSBF2018) av stapeln på Tivoli Congress Center i Köpenhamn. Här samlades de stora europeiska forskningsanläggningarna, såsom CERN, ESS, ESO, F4E, XFEL, för att berätta om sina inköpsbehov kommande år och träffa leverantörer. 

Att delta på BSBF2018 är en unik möjlighet för svenska företag att synas och att träffa tekniker och inköpare från åtta Big Science-anläggningar samt hundratals andra företag på Big Science-marknaden. Det öppnar upp viktiga möjligheter att hitta affärsmöjligheter med såväl anläggningar som med andra europeiska företag.

Under Big Science Business Forum 2018 fanns det även att en integrerad industriutställning med ett begränsat antal montrar. Big Science Sweden bjuder in ert företag att delta i Big Science Sweden-montern.

Workshop ESS 24 november 2017

Fredagen den 24 november 2017 bjöd Vinnova in till workshop om ESS och Max IV tillsammans med Vetenskapsrådet och Tillväxtverket, och i nära samråd med Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet. Temat var Tillsammans för internationell forskning i världsklass – så går vi gemensamt från strategi till handling.

Över 120 deltagare, ledande beslutsfattare och nyckelpersoner i ekosystemet kring ESS och Max IV, deltog i en interaktiv workshop för att diskutera viktiga insatser för att stimulera användningen av forskningsanläggningarna.

Läs resultaten från de frågor som diskuterades under workshoppen

HiLumi Industry Day på CERN

22-23 maj deltog Big Science Sweden tillsammans med flera svenska företag på CERN's 3rd HiLumi Industry Day. High Luminosity Large Hadron Collider (HiLumi eller HL-LHC handlar om uppgradering av CERNs accelerator och detektorer. Är du nyfiken på affärsmöjligheterna i HiLumi projektet? Läs mer om projektet på HiLumi HL-LHC Project och om aktuella upphandlingar på HiLumi Tenders and Market Surveys

International Particle Accelerator Conference, IPAC'17

14-19 maj hölls IPAC'17, världens största konferens om partikelacceleratorer. På den industrimässa som anordnades i anslutning deltog svenska företag och aktörer under det gemensamma paraplyet Big Science Sweden. Syftet var att marknadsföra svenska leverantörer, erbjuda kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv samt skapa en arena för samarbete leverantörer emellan. Och många affärer gjordes redan på plats, då deltagarna på mässan utgjorde rätt målgrupp.

Lyssna även på:

SR Ekonomiekot: Företagare flockas i Köpenhamn

SR Vetenskapsradion: Stort intresse för ESS på partikelkonferens

Senast uppdaterad 25 november 2019

Statistik för sidan